• bild i skolan,  Bildanalys,  fortbildning,  LGR 11

  Bild i skolan 2019 – 29 januari

  Så då sitter man här på tåget på väg hem, efter två inspirerande och lärorika dagar. Måste erkänna att jag är lite matt efter all denna kunskaps som har delats och förmedlats av andra och av mej. Det är lätt att dras med och vilja börja med allt som andra berättar om. Inspirationen glöder och samtidigt måste man sansa sej och fundera på vad gör jag redan.

  • Vad gör jag bra?
  • Vad kan jag förändra?
  • Vill jag förändra?

  Läs mer här…

 • Bildanalys,  Lektionstips,  Livet

  Kulturdag i Lissabon

  I dag har vi tillbringat några timmar på ett ställe som heter LX Factory. Det var verkligen en energieftermiddag då jag kunde gå runt och titta på all den street art som fanns på väggar och murar. En hel del av bilderna kommer att fungera bra för bildanalys och andra som inspiration. Åker du någon gång till Portugal och Lissabon missa inte:

  LX FACTORY – ETT MEKKA UNDER BRON
  De gamla textilfabrikerna från mitten av 1800-talet har blivit en perfekt ställe för kreatörer, gallerier, konceptfabriker och trendiga restauranger.

  Man renoverade gamla fabrikern och mycket av det industriella arvet har bevarats. Väggarna är täckta med konst och graffiti, ofta från välkända konstnärer. – Vi bjuder in konstnärer att samarbeta med oss, och andra kontaktar oss, säger Miguel Peres, och pekar på ett verk av Lissabon-konstnären, Artur Bordalo, även känd som Bordalo II, som vill öka vår förståelse för hur naturen påverkas av vår ökade konsumtion med sitt jättelika 3-dimensionella bi, skapat av kasserade föremål.”

  Detta bildspel kräver JavaScript.

 • Arbetsblad,  Åk 3,  åk 4,  Bildanalys,  bildlektion,  Konstens grunder,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Shopen,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Konstens grunder nr 4 Rum/perspektiv, hösten/våren 17-18

  Under de första veckorna på vårterminen är min tanke att arbeta med Konstens grunder nr 4: Rum/perspektiv. Här kommer min planering inför detta. Varför jag väljer att arbeta med Konstens grunder kan du läsa om i detta inlägget Att arbeta med Konstens grunder hösten 2017. Arbetsblad hittar du här…

 • Arbetsblad,  Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bedömning,  Bildanalys,  bildlektion,  Collage,  Konstens grunder,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Konstens grunder nr 2 Figurer och Former, hösten 2017

  Varför jag väljer att arbeta med Konstens grunder kan du läsa om i detta inlägget Att arbeta med Konstens grunder hösten 2017.
  Nu är det dags att fortsätta med nr 2 Figurer och Former. Du kan läsa mer här…

   

 • Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Bildsamtal och bildanalys

  Jag har hittat några artiklar om hur man kan samtala med elever om bilder som jag vill dela med er. Det finns länkar till orginalsidorna men jag har gjort en snabböversättning. Det är ibland i det enkla som man börjar förstå det svåra 🙂 Vill du koppla det till Tummen upp i bild så finns det färdiga lektioner och arbetsblad under rubrikerna:

  • HISTORISKA BILDER
  • NUTIDA BILDER
  • BILDER FRÅN OLIKA KULTURER
  • ARKITEKTUR FRÅN OLIKA KULTURER

  Läs mer här…

 • åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11

  Samtidskonst – OpenART Örebro 2017

  I dag har jag haft förmånen att vara i Örebro under OpenArts invigning. Jag och min man har gått runt och tittat, funderat och lyssnat på andra människors tankar och åsikter om samtidskonst.      
  OpenArt 2017 vill skapa en tanketriangel av de tre världsdelar som är inblandade: Asien, Europa, Latinamerika. En triangel av kulturer tillsammans i Örebro, i norra Europa, i världen. OpenArt är Sveriges största biennal för samtidskonst i det offentliga rummet och hålls för sjätte gången. 2017 har man fokuserat på Japan och Colombia. Det finns mer än hundra verk av sextio konstnärer i Örebros stadskärna.

  Hur kan jag då använda det jag har sett i dag? Kan de ge någon efterklang i estetsalen till hösten? Tyvärr har vi 30 mil till Örebro så att tänka sig att ta med eleverna ut på ”stan” och titta på konsten är otänkbart. Till alla er som bor i Örebro kan jag bara säga GRATTIS. Era första veckor i skolan är lätt planerade.
  Själv tänker jag visa mina bilder, berätta om konstnärerna, vidare tänker jag att vi har konstsamtal om vad eleverna tycker om innehåll, syfte och funktion i de olika installationerna, bilderna och skulpturer.  Därefter ska vi prata om vad konstnärernas tanke med de olika verken är. Det vore roligt att få med sig eleverna och skapa lite skulpturer som vi kan göra en installation av, att jobba med samtidskonst på riktigt!

  Här kommer några bilder från dagen men jag kommer att återkomma med bilder och information om konstenärer och deras verk.

  Begreppet samtidskonst refererar antingen till konst som görs i vår samtid, eller utvidgat, konst från sent 1960-tal till och med 2000-talets konst. Wikipedia

  Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. LGR11 BILD

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i NUTID. LGR11 Bild -syfte

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • analysera historiska och SAMTIDA bilders uttryck, innehåll och funktioner. LGR11-förmågor.

  Centralt innehåll
  Bildanalys

  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från OLIKA TIDER och KULTURER, hur
  de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
  budskap.

  Kunskapskrav A för åk 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika TIDER och KULTURER och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

 • Andy Warhol,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Månadens konstnär,  Planering

  Venndiagram i bilden…

  Hur skapar vi förståelse för konst, konstnärer och bildanalys. När börjar man och hur? Själv börjar jag med enkla gemensamma analyser när jag får eleverna i åk 4. Vi tittar på bilder, målningar och skulpturer och funderar på vad vi ser. Alla får svarar varsin gång. Vad ser vi för färger, linjer och former. Vad föreställer det? Vad kommer vi att tänka på? Finns det några minnen som vi kommer att tänka på osv. Längre fram skriver varje elev sin egen bildanalys efter frågor jag skriver på tavlan eller på arbetsblad jag gjort i ordning. I bland analyserar vi samma bild och ibland har jag konstkort som jag delar ut så att alla får olika.

  Nu tänker jag försöka mej på något nytt för bilden i samband med månadens konstnär i mars, Andy Warhol. Det ska bli spännande att se hur eleverna responderar på att fylla i ett venndiagram utifrån två olika konstverk.

  andy

  Elever behöver fördjupa sin förståelse av bilder och sin förmåga att tolka och analysera bilder.
  Kommentarmaterialet skriver så här:
  Bilders uttryck, innehåll och funktioner
  I nära anslutning till syftet att kritiskt granska bildbudskap finns ett av kursplanens långsiktiga mål som innebär att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. I dessa skrivningar betonar kursplanen ytterligare vikten av att utveckla ett analytiskt arbetssätt i förhållande till den visuella kulturen. Det handlar om att studera den visuella kulturen ur många olika perspektiv för att därigenom bli medveten om dess estetiska värden, liksom dess samhälleliga roll och funktion.

  Centralt innehåll åk 4-6

  Bildanalys
  • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

  Kunskapskrav i bild åk 6

  A= Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

  C= Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

  E= Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

 • åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Reklam,  Samhällskunskap,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Reklam utifrån samhällskunskap och bild.

  I Tummen upp i bild finns ett uppslag där man kan arbeta med Reklambilder på sidan 71. Jag såg i dag ett videoklipp från Ur som Malin Jönsson delat på Facebook, det handlar om när reklamen görs av män i stället för av kvinnor. Budskapet blir verkligen skruvat och mycket tänkbart. Funderar på Om man visar videoklippet och samtalar om budskapet i videon, varför vi presenterar kvinnor och män så olika i reklamen, som en uppstart i ett arbete med reklam. I både bild och samhällskunskapen finns reklam, identitet och sexualitet med i de centarala innehållet.

  For those smooth legs you always wanted

  img_1310Förslag till frågor som jag kommer på så här tidigt en söndagsmorgon mesans jag fortfarande är Jetlegad…

  • Vilken känsla förmedlar videon?
  • Hade du fått samma känsla om det hade varit en ung tjej i reklamen som agerade på samma sätt? Varför/varför inte?
  • Vad tror du att de som gjort videon vill förmedela.

  Att visa följande videoklipp om diskutera varför bilden av att vara tjej förändras över kan vara ett nästa steg.

  Hur springer tjejer?

  Mediasmart Har många bra lektionsupplägg som du kan använda för att arbeta mer med temat.

  Kommentarmaterialet i samhällskunskap säger följande om reklam: Kunskapsområdet ”Information och kommunikation” behandlar inte bara källkritik,
  utan tar i de högre årskurserna ett större grepp om mediefrågorna. Syftet är att be­
  lysa mediernas sätt att fungera och deras roll i samhället. För årskurserna 4–6 anger  kursplanen därför att undervisningen ska behandla informationsspridning, reklam och  opinionsspridning i olika medier. Genom detta innehåll kan eleverna förstå skillnaderna
  mellan olika sorters information. De kan också utveckla ett kritiskt och analytiskt  förhållningssätt till budskap i medierna.  En viktig aspekt i det här sammanhanget är genusperspektivet. Innehållet hur  sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur i årskurserna 4–6 låter  undervisningen belysa hur medierna kan bidra till att skapa och upprätthålla – men  också ifrågasätta och utmana – stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet.

  I kommentarmaterialet för bild skriver de följande om reklambilder: De informativa bilderna kan utgöra studieobjekt under hela grundskoletiden
  men kompletteras i årskurserna 4–6 med reklam- och nyhetsbilder, där analysprocessen
  samtidigt utvecklas i riktning mot hur bilderna är utformade och förmedlar budskap. Reklam- och nyhetsbilder har stort inflytande över barn och ungas själv- och världs­
  uppfattning och eleverna behöver därför möta dessa bilder redan från årskurs 4.  I årskurserna 7–9 möter eleverna bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet,
  etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Progres­sionen ligger i att bildanalysen fördjupas, även om det fortfarande är samma bildgenrersom undersöks. Det handlar nu i stor utsträckning om att kunna kritiskt granska olika  perspektiv. Bilder som konstruerar och gestaltar identitet, sexualitet, etnicitet och maktförekommer i en mängd sammanhang, till exempel i reklam, nyheter och propaganda  – och inte minst i bilder knutna till ungdomars egen kultur. Den kritiska gransk­ningen av dessa perspektiv utvecklar elevernas kompetens att hantera och ifrågasätta  de visuella budskap som omger dem. Med liknande utgångspunkter ska eleverna i de  äldsta årskurserna möta ett innehåll som handlar om massmediebilders budskap och  påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.