Att utmana sina elever – Nyanser/Valör åk 2 VT 2020

När ska man börja utmana sina elever? Hur ska man utmana sina elever? Ska vi utmana våra elever? Dessa frågor kan man tänka och tycka olika om men här tänker jag skriva hur jag ser på det hela.

I alla ämnen har vi en progression där eleverna lär sig och utvecklas mer och mer under åren i skolan. I en del ämnen utmanas eleverna efter sin förmåga och i andra blir undervisningen mer likformad. I vår matteundervisning har alla elever (nästan…) “samma” bok fast i två olika versioner, en bas och en mera. Alla kan vara med på samma genomgång, vara på samma kapitel men med uppgifter som motsvarar deras förmåga. Det finns alltid några elever som behöver extra stöd och anpassning, det kan gälla att det är svårt eller för lätt.

Hur gör vi i bildundervisningen? Vågar vi utmana de yngre eleverna att göra saker som kan vara lite svårare eller väljer vi enkla grundläggande uppgifter?

Syfte:
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.
Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa och kommunicera visuellt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer samt överväga olika lösningar och tillvägagångssätt i det bildskapande arbetet. Eleverna ska också uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både i nutid och historiskt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.
Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
– förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
– förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
– förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet
– förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.  (förslag till reviderad kursplan i bild 2020)

Hur planerar vi en undervisning där ALLA elever utvecklar sina kunskaper från den nivån där de befinner sig? Alltså frågan är om vi bestämmer elevernas lägsta nivå och även den högsta nivån de kan uppnå? Hur kan eleverna fortsätta att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål? När det gäller vårt arbetssätt behöver vi fundera över vilka delar från läroplanens övergripande mål som eleverna ska få möjlighet att utveckla i  arbetsområdet?
Hur introducerar, genomför och avslutar vi arbetsområdet så att eleverna får chansen att utvecklas mot ämnets syfte och de övergripande målen?

När vi arbetar med olika typer av bilder, material och tekniker ger vi våra elever en möjlighet att utveckla sin kreativitet och förmågan att skapa olika slags bilder. Vi behöver börja redan första året i skolan med att just undervisa eleverna och inte bara skapa fritt eller sitta ner och vänta på sin inspiration. 40 min ger inte utrymme för att vänta in inspirationen, du och jag måste ha en tanke med hur vi leder dem in i ett bildskapande.

På vår skola jobbar vi med Konstens grunder i alla årskurser från åk 2-6 (åk 1 har ingen bild utan PA). Jag och de lärare som har bilden på lågstadiet gör en grovplanering inför varje termin, där vi lägger in de 6 olika delarna, tre varje termin. Vi planerar en progression från åk 1-6 med de olika delarna, vilka arbetsblad ska användas och vilka bilduppgifter passar för de olika årskurserna. Vår tanke är att vi ska få eleverna att utveckla sina förmågor. Ibland kanske vi inte förväntar oss tillräckligt…

Nu i vår har vi arbetat med NR 5 Nyanser.

Åk 2 började med  ”Färgnyanser och skuggor”Ljus, nyans och skugga”.  De gjorde även glassar där eleverna valde en färg. Sedan ska varje glasskula har en nyans av en den färgen, från mörk till ljus. Min kollega Ida Grahn som jobbar i åk 2 gjorde en mall för detta. Dock nöjde varken Ida eller eleverna sig med de. De vill testa nyanser med blyerts. Ida tog med sig X-antal verktyg och var uppe i estetsalen och lånade 20 st askar med blyertspennor och stompar. Eleverna fick sedan skissa av valfritt verktyg och använda sin ask med blyertspennor för att skapa olika nyanser i bilden. Efter genomgång fick eleverna testa själva.

Jag måste bara få säga att jag är så imponerad av hur Ida fick med sig sina elever i åk 2 till att skapa sådan mästerverk. När man tittar på deras bilder kan man se att det finns elever som inte kommit så långt i sin utveckling mellan öga-hand. Andra elever fick möjligheten att ta ut svängarna och visa att de har kommit långt på sin utvecklingskurva. Bilderna sitter nu i vår matsal och mina elever i åk 6 fick en chock i dag och sa: -De är ju bättre än oss! 🙂

Jag önskar att vi inför nästa läsår ska hitta fler bilduppgifter som ger ALLA elever möjlighet att visa sina förmågor och inte hindras av att det inte finns någon utvecklingsmöjlighet.  Åk 2 visar verkligen att de finns elever som befinner sig på förskolenivå och andra som skulle klarat visa kunskapskrav för åk 6.

Tekniker, verktyg och material åk 1-3
Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.
– Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.  (förslag till reviderad kursplan i bild 20202)

Tekniker, verktyg och material åk 4-6
– Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
– Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling. (förslag till reviderad kursplan i bild 20202)

%d