• åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Reklam,  Samhällskunskap,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Reklam utifrån samhällskunskap och bild.

  I Tummen upp i bild finns ett uppslag där man kan arbeta med Reklambilder på sidan 71. Jag såg i dag ett videoklipp från Ur som Malin Jönsson delat på Facebook, det handlar om när reklamen görs av män i stället för av kvinnor. Budskapet blir verkligen skruvat och mycket tänkbart. Funderar på Om man visar videoklippet och samtalar om budskapet i videon, varför vi presenterar kvinnor och män så olika i reklamen, som en uppstart i ett arbete med reklam. I både bild och samhällskunskapen finns reklam, identitet och sexualitet med i de centarala innehållet.

  For those smooth legs you always wanted

  img_1310Förslag till frågor som jag kommer på så här tidigt en söndagsmorgon mesans jag fortfarande är Jetlegad…

  • Vilken känsla förmedlar videon?
  • Hade du fått samma känsla om det hade varit en ung tjej i reklamen som agerade på samma sätt? Varför/varför inte?
  • Vad tror du att de som gjort videon vill förmedela.

  Att visa följande videoklipp om diskutera varför bilden av att vara tjej förändras över kan vara ett nästa steg.

  Hur springer tjejer?

  Mediasmart Har många bra lektionsupplägg som du kan använda för att arbeta mer med temat.

  Kommentarmaterialet i samhällskunskap säger följande om reklam: Kunskapsområdet ”Information och kommunikation” behandlar inte bara källkritik,
  utan tar i de högre årskurserna ett större grepp om mediefrågorna. Syftet är att be­
  lysa mediernas sätt att fungera och deras roll i samhället. För årskurserna 4–6 anger  kursplanen därför att undervisningen ska behandla informationsspridning, reklam och  opinionsspridning i olika medier. Genom detta innehåll kan eleverna förstå skillnaderna
  mellan olika sorters information. De kan också utveckla ett kritiskt och analytiskt  förhållningssätt till budskap i medierna.  En viktig aspekt i det här sammanhanget är genusperspektivet. Innehållet hur  sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur i årskurserna 4–6 låter  undervisningen belysa hur medierna kan bidra till att skapa och upprätthålla – men  också ifrågasätta och utmana – stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet.

  I kommentarmaterialet för bild skriver de följande om reklambilder: De informativa bilderna kan utgöra studieobjekt under hela grundskoletiden
  men kompletteras i årskurserna 4–6 med reklam- och nyhetsbilder, där analysprocessen
  samtidigt utvecklas i riktning mot hur bilderna är utformade och förmedlar budskap. Reklam- och nyhetsbilder har stort inflytande över barn och ungas själv- och världs­
  uppfattning och eleverna behöver därför möta dessa bilder redan från årskurs 4.  I årskurserna 7–9 möter eleverna bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet,
  etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Progres­sionen ligger i att bildanalysen fördjupas, även om det fortfarande är samma bildgenrersom undersöks. Det handlar nu i stor utsträckning om att kunna kritiskt granska olika  perspektiv. Bilder som konstruerar och gestaltar identitet, sexualitet, etnicitet och maktförekommer i en mängd sammanhang, till exempel i reklam, nyheter och propaganda  – och inte minst i bilder knutna till ungdomars egen kultur. Den kritiska gransk­ningen av dessa perspektiv utvecklar elevernas kompetens att hantera och ifrågasätta  de visuella budskap som omger dem. Med liknande utgångspunkter ska eleverna i de  äldsta årskurserna möta ett innehåll som handlar om massmediebilders budskap och  påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

 • Återanvändning,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bedömning,  bildlektion,  Collage,  Lektionstips,  LGR 11,  Mix Media,  Planering,  Pyssel och papp

  Picassos gittarr på lektionsbanken.

  Picasso gitarr 

  I uppgiften finns en utomordentlig möjlighet att låta eleverna utveckla sitt kreativa skapande och samtidigt lära sig om hur man kan återanvända material och bilder genom collage. Du får in konstnärer och konsthistoria på köpet. Försök gärna att samarbeta med musikläraren på skolan då de jobbar med gitarren som instrument.

  Här kan du läsa det ursprungliga inlägget Picassos mandolin 2013

 • Återanvändning,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips

  Återanvändning av bilder del 2

  Här kommer en rolig idé som jag hittade på Pinterest.se  Låt eleverna använda ett konstverk och göra den till en serie där konstverket är den sista delen i serien. Vad hände innan bilden kom till?

  Historien bakom ett konstverk

  img_1306  Eller varför inte blanda in tecknade figurer i kända konstverk? Tecknade figurer i konstverk Även denna hittad på Pinterest.se

  img_1307

   

   

 • Återanvändning,  åk 5,  åk 6,  Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Tummen upp i bild åk 4-6

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande

   I Tummen upp i bild finns det tre olika uppgifter som man skulle kunna använda sig av när det gäller videon jag länkar till här nederst. Nämligen följande tre uppgifter: “Konstbilder från nu”, “Historiska bilder i nytt ljus” och “Historiska bilder i parafraser”img_1303

  Återanvändning-bildredigeringen    I Lgr11 kan vi läsa följande:

  Syfte

  Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
  bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av
  visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

  I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man
  framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksfor-
  mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse
  för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på
  ett undersökande och problemlösande sätt.

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap ut
  formas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera
  och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper
  om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska
  eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det
  egna bildskapandet.

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-
  ningar att utveckla sin förmåga att

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

  • skapa bilder med digitala tekniker och verktyg,

  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

  I årskurs 4–6

  Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder.

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

  • Fotografering samt redigering i datorprogram.

  Redskap för bildframställning

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
  färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

  • Verktyg för fotografering och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

  Bildanalys

  • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur
  de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
  budskap.

   

 • Blandat

  Bildlärare på semester…

  Som bildlärare tittar jag jämt efter saker som skulle kunna inspirera mej till nya saker i min bildsal eller hemma för egen del. Vet inte om jag är ensam om det men jag tror inte det. Man lämnar aldrig jobbet på riktigt bara nästan. I dag när vi var ute och gick i Old Sacramento som lika gärna skulle kunna vara hemma på High Chaparral om man tittar på byggnaderna, fast High Chaparral ses ju inte som en fin kultur, hittade jag några små saker…img_1216Där fanns en julaffär… som är öppen året om. Tänkte köpa mej en liten julgransprydnad men avstod då den minsta kostade 150:- har ni någonsin sett en amerikansk julgran? De måste nog ha sina julgransprydnader i kassaskåpet om alla kostar så mycket😂img_1220img_1219I alla fall så hittade jag några julgransprydnader för oss som arbetar i förskolan eller som bildlärare… 
  img_1221img_1222

 • Blandat

  Doug Smith konstnär från SAN Francisco,ännu en ny favorit.

  Det är inte ofta som jag blir betagen i konst. Jag gillar konst men skulle aldrig stå en halvtimme framför en tavla och bara titta. Ibland gillar jag något och då gillar jag det på riktigt., oftast är jag mindre intresserad eller bara intresserad. Doug Smith var en sådan konstnär som jag direkt stannade upp framför. Han är Född och uppvuxen i San Francisco. Hans mamma som själv var impressionistmålare, og med sig Doug till San Franciscos konstutställningar och introducera honom för de olika konstnärerna i staden museer. Vid åldern nio sålde han sin första oljemålning.

  För mej är målningarna fantastiska. Starka, klara färger i stora fält, rinnande färg och någonstans i all detta en liten bild i bilden av en by. Detta är tavlor jag gärna skulle han hemma eller måla själv😊img_1117img_1119img_1120img_1118

   

   

   

 • Blandat

  Marta Petter, ny bekantskap i ett galleri i St Helena, Nappa Valley.

  Konstnären Marta Penter föddes i Porto Alegre, Brasilien 1957. Redan som ung var hon kopplad till konstvärlden, då hon deltagit i flera skolor och på olika konstcentra. Hon har ägnat sig åt att måla i akvarell och olja på duk. Med ett modernt realistisk språk utforskar Marta temat för det kollektiva omedvetna genom bilder av gamla föremål, saker för personligt bruk och mänsklig kroppen i ett förhållande av tid och rum. Ikoner som härrör från den starka påverkan av sin utbildning i psykologi, skaffa styrka och uttryck i sitt arbete. Hennes målningar är oftast stora och kännetecknas genom att effekterna av ljus och skugga skapar en intim atmosfär i henness verk. Tidigare handlade målningarna uteslutande om kvinnor men på senare tid har även en del män kommit med. Målningarna är så realistiska att jag och min man först tog dem för foto. Alla är målade i gråskala med blått som den enda färgen som bryter av. Fantastiska målningar tycker jag.
  Jag måste verkligen be om ursäkt för min oförmåga att hålla kameran rakt…