Konstens grunder nr 2 Figurer och Former, hösten 2017

Varför jag väljer att arbeta med Konstens grunder kan du läsa om i detta inlägget Att arbeta med Konstens grunder hösten 2017.Jag använder det avsnitt som handlar om Figurer och former i  ”Tummen upp i bild ett bedömningstöd med Kartläggning Åk 6 ”Använda olika tekniker, verktyg och material”.
Nu är det dags att fortsätta med nr 2 Figurer och Former. Som introduktion brukar jag visa dessa två små korta YouTube-klipp.

Den här gången har jag gjort två fickor där vi lagt olika figurer, geometriska och organiska var för sig.

Jag har gjort ett häfte med 10 arbetsblad som handlar om Figurer och Former, du hittar dem här.

Här kommer länkar till tidigare inlägg om Figurer och Former:

Konstens grunder, figurer och former v. 10-14

Konstens grunder nr 2 v. 42   

Konstens grunder nr 2 v. 41

Konstens grunder nr 2 v. 40

Centralt innehåll   LGR22:

Bildframställning
Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
– Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
– Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Tekniker, verktyg och material
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Bildanalys
Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.
Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.
Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

 

%d bloggare gillar detta: