Estetiska läroprocesser i skolan…

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

Mål:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. LGR 11 Kap 1-2

Under veckan som kommer lyfter vi bildämnet genom att fira Bildämnets vecka 2019. Bildämnets vecka har som syfte att uppmärksamma bildämnet i skola, på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Alla bildlärare och lärare som tar sitt uppdrag på allvar kan medverka genom att sprida de estetiska läroprocesserna genom egna exempel.
Nu tänker du kanske att du inte är lärare i något estetiskt ämne… Det är möjligt men i ditt uppdrag ska du uppmärksamma de estetiska aspekterna enligt LGR11 kap 1-2. I l LGR 11 är ska ett tvingande ord! Inte bör eller kanske…
Tex nämns estetiska uttryck eller uttrycksformer 7 gånger i svenskans kursplan. Vidare nämns det i matematik, modersmål, musik, slöjd, biologi, kemi, fysik, svenska som andraspråk förutom i bildämnet.

Jag hjälper gärna andra lärare med tips och idéer till hur de kan använda mer estetiska inslag i sina ämnen. Däremot är inte Bild ett ämne som ska komplettera andra ämnen.

Estetisk betyder vacker och konstnärlig. Det kan också betyda att något har att göra med estetiken, det vill säga läran om skönhet och något konstnärligt. NE

Låt vecka få bli ett tillfälle då vi lyfter de estetiska läroprocesserna i alla ämnen. Själv kommer mina elever att få göra en enkle flikbok om ”Vattnets kretslopp” samt göra Nordens flaggor med Rörpärlor. under veckans so-lektioner. Du hittar bilder som visar hur jag har gjort längre ner i inlägget.

Under Bildlektionerna kommer vi att arbeta med månadens konstnär Amedeo Modigliani. En konstnär som utmanar mina elever att bryta mot de regler jag har lärt dem om hur man ritar ansiktets propertioner…

Hur kan du lyfta bildämnet under vecka?

Glöm inte att fylla Instagram och Facebook mm mm med bilder på en levande skola som lyfter elever genom estetiska läroprocesser!

%d