Att arbeta med “Konstens grunder” hösten 2017

Under hösten kommer jag att starta upp arbetet med “Konstens grunder” med åk 4 som jag har gjort varje år sedan våren 2014. Varje gång lägger jag till och tar bort saker i min undervisning, medan vissa saker alltid är kvar. Vi kommer att börja med att gå igenom de olika delarna som du kan läsa om här nedanför. Jag har gjort en Flippbok som vi kommer att arbeta med under alla 6 delar. Den kommer att ingå i mitt nya arbetsbladspaket om LINJER som kommer till försäljning i början av augusti.

Ett utdrag från  Tummen upp i bild ett bedömningsstöd

Tänk på
Det är du som lärare som väljer vilka tekniker dina elever ska få färdigheter  i. ”Listan över tekniker som är möjliga att använda i bildundervisningen kan  göras mycket lång. Kursplanen anger teckning, måleri, modellering och konstruktion  som centralt innehåll i årskurserna 1–3 och teckning, måleri, tryck  och tredimensionellt arbete i årskurserna 4–6. Genomgående för många metoder  och tekniker är att de kan förekomma i alla årskurser. Progressionen ligger  framför allt i att de äldre eleverna använder metoder och tekniker på ett allt
mer avancerat sätt.” (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket  2011).

  • LINJER: Linjer används för att visa konturer på bilder samt för former och ytor. De
    används även till att visa fart i en bild.
  • FIGURE OCH FORMER: Figurer är tvådimensionella och tidigare är tredimensionella. Organiska former kommer från saker som finns i naturen.
  • FÄRGER: Det  finns tre grundfärger: blå, röd och gul. Av de tre färgerna  kan man sedan blanda alla andra färger. Svart, brun,  grå och vit är neutrala färger.
  • RUM: Det utrymme som finns i bilden,  runt omkring och mellan saker, framför, bakom och mittemellan. Vi kan  även tala om perspektivet i en bild.
  • NYANSER: För att lägga till ljus och skugga i en bild används man en ljusare eller en mörkare nyans av färgen.
  • STRUKTUR: Struktur kan vara på riktigt eller bara vara ett intryck. Ytan på föremål känns och ser olika ut.

Kathy Barbro som är Art Teacher från USA har gjort en affisch som jag tycker beskriver ”Konstens Grunder” på ett enkelt sätt. Ett sätt som jag tror förklarar det tydliga för eleverna än vad jag lyckats med tidigare. Tanken är att vi visar en bild flera gånger med liknande former och färger men med de olika “elementen” så eleverna tydligare förstår vad vi pratar om. Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild. I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.”
(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

Nu har jag gjort en egen affisch på svenska som du gärna får låna men glöm inte var den kommer ifrån. Den är väldig enkel…  Konstens grunder

“I årskurserna 1–3 anger kursplanen att eleverna ska möta olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om centrala element när man till exempel bygger upp enkla, tvådimensionella bilder. I årskurserna 4–6 utökar innehållet till olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder.(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket  2011).

Här kommer en av de bästa animationer som förklarar  Konstens grunder  på ett enkelt sätt för eleverna.

Centralt innehåll LGR22:

Bildframställning
Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
– Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
– Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Tekniker, verktyg och material
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Bildanalys
Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.
Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.
Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

%d bloggare gillar detta: