Konstens grunder NR 3 – Färger tillsammans med Frida Kahlo 2020

Under vecka 45 kommer jag att starta upp arbetet med konstens grunder NR 3 – Färger vi kommer att göra det tillsammans med Månadens konstnär Frida Kahlo .

Varför har vi valt Frida tillsammans med Färger? Tanken är att vi ska tit ta närmare på hennes självporträtt, hur hon använder färger och testa på att göra självporträtt i hennes anda.
Precis som med alla andra ämnen gör vi samma saker fast i progression. Sen kommer vi även titta på de två andra månaderna konstnärer Piet Mondrian som passar till konstens grunder nr 1-3 och Vincent van Gogh och hans starka färger.

Vi börjar med den teoretiska biten där vi går igenom de olika bitarna som:

Vilka delar vi går igenom beror på vilken årskurs det gäller. Jag använder mej av arbetsbladen till Konstens grunder NR 3 – Färger där vi även här kör i progression.

Nytt för i år är att vi kommer att använda oss av Flippboken om färger   hur man kan använda flippboken kan du läsa om här!

I kommentarmaterialet till LGR11 läser vi så här:

 • Med innehåll avses främst vad bilder visar fram genom olika  konkreta element,  till exempel  linjer, ytor, föremål, tecken och symboler.
 • Element  är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara  ytor, linjer, färger, tecken och former .
 • Bildelement  har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild.
 • I arbetet med att bygga upp en bild kan  bildelement  hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller för sig.
 • Bildelement  behöver inte nödvändigtvis föreställa något men deras och utformning kan ändå vara viktiga, till exempel hur  pricker, streck och färgfläckar  har applicerats.
 • När man arbetar med bildframställning kan valet av  bildelement  vara helt avgörande för slutresultatet.
 • I årskurserna 1–3 anger kursplanen att eleverna ska möta olika  element  som bygger upp en bild:  färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om  centrala element  när man till exempel bygger upp  enkla, tvådimensionella bilder.
 • I årskurserna 4–6 utökas innehållet till  olika element  som  bygger upp och skapar rumslighet i bilder.  Progressionen ligger i att eleverna möter allt fler komplexa bildelement  upp genom årskurserna och utvecklar en större medvetenhet när de väljer mellan dessa, beroende på vad de vill berätta och gestalta.
 • Senare årskurser krävs även att elva allt mer systematiskt undersöker hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom ställs allt högre krav på elva sätt att kombinera olika  bildelement.
  (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

Söker du på Konstens grunder Nr 3 – färger eller bara färger, här på bloggen, hittar du många olika idéer för din undervisning. Lycka till!

%d