Konstens grunder NR 3 – Färger tillsammans med Frida Kahlo 2020

Under vecka 45 kommer jag att starta upp arbetet med konstens grunder NR 3 – Färger  vi kommer att göra det tillsammans med Månadens konstnär Frida Kahlo.

Varför har vi valt Frida tillsammans med Färger?  Tanken är att vi ska titta närmare på hennes självporträtt, hur hon använder färger och testa på att göra självporträtt i hennes anda.
Precis som med alla andra ämnen gör vi samma saker fast i progression. Sen kommer vi även titta på de två andra månaderna konstnärer Piet Mondrian som passar till konstens grunder nr 1-3 och Vincent van Gogh och hans starka färger.

Vi börjar med den teoretiska biten där vi går jag igenom de olika bitarna som:

Vilka delar vi går igenom beror få vilken årskurs det gäller. Jag använder mej av arbetsbladen till Konstens grunder NR 3 – Färger där vi även här kör i progression.

Nytt för i år är att vi kommer att använda oss av Flippboken om färger  hur man kan använda flippboken kan du läsa om här!

I kommentarmaterialet till  LGR11 läser vi så här:

 • Med innehåll avses främst vad bilder visar fram genom olika konkreta element, till exempel linjer, ytor, föremål, tecken och symboler.
 • Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former.
 • Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild.
 • I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.
 • Bildelement behöver inte nödvändigtvis föreställa något men deras stil och utformning kan ändå kan vara viktiga, till exempel hur prickar, streck och färgfläckar har applicerats.
 • När man arbetar med bildframställning kan valet av bildelement vara helt avgörande för slutresultatet.
 • I årskurserna 1–3 anger kursplanen att eleverna ska möta olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om centrala element när man till exempel bygger upp enkla, tvådimensionella bilder.
 • I årskurserna 4–6 utökas innehållet till olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder. Progressionen ligger i att eleverna möter allt fler komplexa bildelement upp genom årskurserna och utvecklar en större medvetenhet när de väljer mellan dessa, beroende på vad de vill berätta och gestalta.
 • Senare årskurser krävs även att eleven allt mer systematiskt undersöker hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom ställs allt högre krav på elevens sätt att kombinera olika bildelement.
  (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

Söker du på Konstens grunder Nr 3 – färger eller bara färger, här på bloggen,  hittar du många olika ideer för din undervisning. Lycka till!

%d bloggare gillar detta: