• åk 5,  bildlektion,  LGR 11,  Material,  Mix Media

  Åk 5 på konstuställning

  Under onsdagen fick eleverna i åk 5 möjligheten att gå på konstutställning med Eva Dillner. Vi hade talat om henne på bildlektionerna veckan innan. Under lektionen tittade vi på hennes hemsida och pratade om vad abstrakt målning är för något. Eva Dillner

  Eleverna fick med sig sina konstdagböcker och hade i uppgift att ta reda på hur Eva målar, vilka material och vilka tekniker hon använder i sitt målande. Här kommer några elevers anteckningar och tankar från utställningen och mötet med Eva.

  Vi kommer under veckorna som kommer att måla egna tavlor på bilden. Först ska eleverna göra en “Moodboard” med tankar, idéer, färgval, osv innan de får börja måla. En uppgift som täcker in alla kunskapskraven 🙂

  Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.

  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden

 • åk 5,  åk 6,  skolan

  Konstutställning med vernissage

  Så var det dags för vårt utställning. Det kom ca 100 personer på vårt vernissage. Det är en otrolig känsla att se alla elever och deras arbetes få så mycket uppskattning och beröm. Värnamo nyheter var där, vår rektor och Barn och utbildningsnämndens ordförande. Roligt att få visa skolan från ett positivt och kreativt sätt. Utöver tavlorna har vi satt upp våra Moodboard som visar arbetets planering. Dessutom har eleverna skrivit dikter och följebrev till tavlorna som också finns med i utställningen. Sist men inte minst så står Stig-Bertil i mitten klädd med alla känslorna.

  Vill passa på att tacka Magdalena Ramsing vår kommuns kultursekreterare för ett gott samarbete. Nu sträcker vi oss mot nya utmaningar!