Flippbok med Konstens grunder NR 5 – Nyans

Dags för den femte delen i ”Konstens grunder – Flikböcker” Det är den om Nyans. Det är 3 olika arbetsblad som ingår i Nyans.

I många år har jag önskat jobba mer kreativt i alla ämnen. I geografi har jag startat med olika flikböcker, det har fungerat så bra. Nu tänker jag göra olika flikböcker även till bildämnet.

Att jag ständigt

 ändrar, förändrar och gör nytt handlar för mig om att undervisningen inte bara ska vara bra och rolig för eleverna utan även för mig. När jag är inspirerad och engagerad, blir även mina lektioner bättre. det blir en uppgradering 2,1 eller 2.2 Jag tror ni fattar  🙂 Du hittar materialet här.

Sommaren 2020 lade jag ut en  flippbok med sammanfattning av alla delar i ”Konstens grunder”  eller konstens element eller konstens byggstenar, beroende på vad man vill kalla det.
 Jag har även delat den första delen om linjer, klicka här så hittar du den.
Den andra delen om Figurer och tidigare hittar du här.
Tredje delen om färger hittar du här.
Perspektiv och rum är den fjärde delen och den finns här.
I kommentarmaterialet till LGR11 läser vi så här:

 • Med innehåll avses främst vad bilder visar fram genom olika  konkreta element,  till exempel  linjer, ytor, föremål, tecken och symboler.
 • Element  är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara  ytor, linjer, färger, tecken och former .
 • Bildelement  har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild.
 • I arbetet med att bygga upp en bild kan  bildelement  hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller för sig.
 • Bildelement  behöver inte nödvändigtvis föreställa något men deras och utformning kan ändå vara viktiga, till exempel hur  pricker, streck och färgfläckar  har applicerats.
 • När man arbetar med bildframställning kan valet av  bildelement  vara helt avgörande för slutresultatet.
 • I årskurserna 1–3 anger kursplanen att eleverna ska möta olika  element  som bygger upp en bild:  färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om  centrala element  när man till exempel bygger upp  enkla, tvådimensionella bilder.
 • I årskurserna 4–6 utökas innehållet till  olika element  som  bygger upp och skapar rumslighet i bilder.  Progressionen ligger i att eleverna möter allt fler komplexa bildelement  upp genom årskurserna och utvecklar en större medvetenhet när de väljer mellan dessa, beroende på vad de vill berätta och gestalta.
 • Senare årskurser krävs även att elva allt mer systematiskt undersöker hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom ställs allt högre krav på elva sätt att kombinera olika  bildelement.
  (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).
%d