Flippbok med Konstens grunder NR 5 – Nyans

Dags för den femte delen i ”Konstens grunder – Flikböcker” Det är den om Nyans. Det är 3 olika arbetsblad som ingår i Nyans.

I många år har jag önskat jobba mer kreativt i alla ämnen. I geografi har jag startat med olika flikböcker, det har fungerat så bra. Nu tänker jag göra olika flikböcker även till bildämnet.

Att jag ständigt ändrar, förändrar och gör nytt handlar för mej om att undervisningen inte bara ska vara bra och rolig för eleverna utan även för mej. När jag är inspirerad och engagerad, blir även mina lektioner bättre. det blir en uppgradering 2,1 eller 2.2 Jag tror ni fattar 🙂 Du hittar materialet här.

Sommaren 2020 lade jag ut en flippbok med sammanfattning av alla delarna i ”Konstens grunder” eller konstens element eller konstens byggstenar, beroende på vad man vill kalla det.
 Jag har även delat den första delen om linjer, klicka här så hittar du den.
Den andra delen om Figurer och former hittar du här.
Tredje delen om färger hittar du här.
Perspektiv och rum är den fjärde delen och den finns här.
I kommentarmaterialet till  LGR11 läser vi så här:

 • Med innehåll avses främst vad bilder visar fram genom olika konkreta element, till exempel linjer, ytor, föremål, tecken och symboler.
 • Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former.
 • Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild.
 • I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.
 • Bildelement behöver inte nödvändigtvis föreställa något men deras stil och utformning kan ändå kan vara viktiga, till exempel hur prickar, streck och färgfläckar har applicerats.
 • När man arbetar med bildframställning kan valet av bildelement vara helt avgörande för slutresultatet.
 • I årskurserna 1–3 anger kursplanen att eleverna ska möta olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om centrala element när man till exempel bygger upp enkla, tvådimensionella bilder.
 • I årskurserna 4–6 utökas innehållet till olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder. Progressionen ligger i att eleverna möter allt fler komplexa bildelement upp genom årskurserna och utvecklar en större medvetenhet när de väljer mellan dessa, beroende på vad de vill berätta och gestalta.
 • Senare årskurser krävs även att eleven allt mer systematiskt undersöker hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom ställs allt högre krav på elevens sätt att kombinera olika bildelement.
  (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

Här kommer bilder på hur delarna i flikboken om NYANSER ser ut.

 

%d bloggare gillar detta: