Demokrati, inkludering, politik och valet 2022

Just nu pågår arbetet i samhällskunskapen i åk 5 och 6 enbart om demokrati, politik och valet 2022.

Om och om igen så pratar vi om demokrati, grundlagar, successionsordning, regeringsformen, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. En yttrandefrihet i tal och skrift, både i verkligheten och på nätet, som gäller ALLA… så länge man INTE diskriminerar eller kränker någon för deras:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

I går var jag på Formexmässa i Stockholm och i två montrar blev jag påmind om, hur viktigt detta arbetet är på våra skolor. Den första monter var Elsa och Sam. Elsa och Sam drivs av en underbar kvinna som heter Johanna, hennes dröm är ”att göra det enkelt att skapa en miljö för alla barn, som visar våra härliga olikheter och lika värde”. Det var där jag första gången kom i kontakt med tuschpennor och färgpennor i 24 olika hudfärger. Du hittar ett inlägg om dessa här. 

I hennes monter såg jag den underbara affischen ”Glada barn”. En affisch som inkluderar alla och inte utestänger. Den borde finnas på alla Sveriges förskolor och lågstadiet!

     ”Vi har tagit fram en härligt inkluderande affisch som passar lika bra i barnrummet som på förskolan. Vi alla människor ser ju olika ut, och självklart ska det ju spegla sig i våra barns närmiljö. Det här är en av våra egna produkter som vi tagit fram för att bidra till ökad mångfald bland barnprodukter på marknaden. Mångfald är viktigt för alla barn, och genom att visa våra barn människors olikheter kan vi lära dem människors lika värde.”

Där fanns även ett memory med temat yrke.

Några exempel på yrken som vi har haft i åtanke när vi tog fram detta spel är: Sjuksköterska,       fotbollsspelare, veterinär, programmerare och astronaut. Många speltillverkare fokuserar endast på mansdominerade högstatusyrken när de tar fram yrkesspel, så vi har medvetet inkluderat olika yrkesgrupper för att ge barnen en chans att vidga sina vyer. Vi har självklart även genus, och mångfald kring hudfärg, kroppsformer och funktionsvariationer i åtanke.”

Jag köpte två😇presenter till de två yngsta barnbarnen i familjen.

Den andra montern jag blev glad i var Kunskapstavlans monter. Där fanns en tavla på samma tema som Elsa och SAS ”Glada barn”. Denna tavlan heter ”Alla är vi olika” och är ett samarbete med Friends.

      ”Mobbning och utanförskap uppstår när osynliga regler – normer – hindrar någon från att bli en del av gruppen. När man inte tänker, tycker, gör eller ser ut som normen säger, riskerar man att inte ”passa in”. Men vad betyder det, att passa in? Normer uppstår inte ur tomma intet, de uppstår i mötet mellan människor, både bland barn och vuxna. Vi är alla medskapare.”

Även detta en självklar tavla för Sveriges förskolor, låg- och mellanstadieskolor.

 

”Inkluderande utbildning är en mänsklig rättighet. Inkludering innebär att utbildningen ska organiseras för att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och lyckas i lärandet.

Reglerna i skollagen är utformade för att överensstämma med de konventioner som Sverige har ställt sig bakom, bland annat  Funktionsrättskonventionen och Barnkonventionen.

Enligt rättigheterna ska förskolan eller skolan ta hänsyn till alla barn och elever och deras behov. Verksamheten ska även sträva efter att uppväga skillnader i förutsättningar och på så sätt skapa förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  förtydligar hur utbildningen ska bidra till att barn och elever med funktionsnedsättning får tillgång till en inkluderande utbildning, på lika villkor som andra. I den Allmänna kommentaren nr 4 om rätten till en inkluderande utbildning ges rekommendationer om hur inkludering kan tolkas och tillämpas inom utbildningen.

Skollagen är tydlig

Utbildningar inom skolväsendet ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Skolan ska bidra till en livslång lust till lärande och förmedla respekt för mänskliga rättigheter och de demokratiska värden som samhället vilar på. SPSM

“I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

Utdrag ur Skollagen, kapitel 1 §4, andra stycket.”

 

%d bloggare gillar detta: