Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 3

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 2

Nu är det dags att visa er hur vi har arbetat vidare med vårt känslotema. Efter det att vi hade arbetat klart med Joan Miros och målat en känsla i hans anda är det dags att gå vidare. Men först vill jag visa er några av  de färdiga resultaten.

Eleverna fick fylla i ett arbetsblad som handlar om var känslorna sitter i kroppen. Jag har hittat det på Lektion.se en lektion av Carolina Lidskognamnlos-bildVi tittade även på en film Skapa stort : Summer, summer, summertime. Därefter var det dags för eleverna i åk 6 att plocka fram sina konstdagböcker för att göra en skiss på den serie de skulle göra. Skissen skulle vara enkel, postotioner, antal rutor, innehåll skulle planeras. De fick även välja den kaänsla som de skulle segla i sin serie. De sista två veckorna har eleverna haft vikarie eftersom jag varit sjukskriven. I dag var edt dags igen och en del av eleverna har blivit klara med sina serier. Här komemr först en skiss och sedan det färdiga resultatet.

dsc03029 dsc03028

Efter höstlovet kommer vi gå vidare och titta på en film om utanförskap och därefter kommer eleverna att planera sitt avslutningsarbete i vårt tema -Tavlan som ska gestalta utanför.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

I årskurs 4–6

Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel serier.
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete..
• Fotografering samt redigering i datorprogram.
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering,
och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Konst-, dokumentärbilder från olika tider och kulturer, hur
de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom
kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om
arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och
funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i omvärlden.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl
genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några
olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa
olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl
fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan
också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll
och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i omvärlden.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ
som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte
och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och
kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och
funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i omvärlden

 

%d bloggare gillar detta: