Åk 5 förändrar omslaget till sina återvunna böcker v.4 -16

I dag har åk 5 arbetat vidare med sin bilderbok som de håller på att förändra – återvinna.

 

IMG_5656

Vi började lektionen med att gå igenom allt material vi kan använda när vi förändrar utseendet på omslaget. Att göra om en bok är ett filmklipp vi såg förra vecka men även såg om i dag för att påminna oss om hur man gör med de olika teknikerna.

Eleverna fått måla över fram och baksida med vit färg, måla på tidningspapper och limmat på det.

Nästa steg fick de leta upp tidningssidor som hade färger som de gillade för att stansa ut cirklar. Dessa cirklar delade på mitten och klistrade på sidorna. De målade med akvarellpenna runt om de påklistrade.

IMG_5659 IMG_5660

Efter detta var det dags att gå loss med schabloner och stämplar.

IMG_5662 IMG_5663 IMG_5664 IMG_5665

Varför gör vi då detta arbete förutom att det är kul och eleverna är taggade?

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man
framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse
för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på
ett undersökande och problemlösande sätt.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Teckning, måleri och tryck.
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker och hur dessa benämns.
• Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom
kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om
arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Du kan läsa mer om boken vi återvinner här: 

Åk 5 förändrar sina återvunna böcker v.39 -15

Åk 5 förändrar omslaget till sina återvunna böcker v. 3-4 Vt 16

%d