Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1

Skärmklipp

Under hösten kommer vi att arbeta med “Etik, moral och känslor” på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut. En film som till stor del handlar om känslor. Därefter gick jag igenom vilka förmågor, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav jag kommer att titta på i det här temat.

Jag visade en PP som handlar om känslor:

  • vilka känslor finns det?
  • hur ser de ut?
  • vad händer med ögonbrynen i olika känslor
  • hur känns de?
  • osv…

Därefter fick eleverna titta på olika bilder med smilisar som uttrycker känslor. Den först kommer från Serieriundervisningen.se. Den andra är hämtad från How to draw

Namnlös bild 1 Namnlös bild

Eleverna fick sedan måla 4 olika smilisar i sina konstdagböcker med olika känslouttryck utan att skriva under vilket det föreställde. de sitter 4 och 4 vid borden och fick efter det visa varandra och se att alla ritat så att budskapet gick fram.

Jag avslutade lektionen med att lägga upp denna text på kanonen.Vi pratade om vad rädsla är.

ATT VARA RÄDD

Kelly, 9 år, är rädd för att någon i hennes familj ska skada sig. Varje gång hon hör en

ambulans blir hon rädd. Tänk om det har hänt någonting allvarligt med hennes familj!

Markus, 11 år, är jätterädd för spindlar.

John, 10 år, blir yr och orolig om han ramlar och slår sig. Han är livrädd för blod.

Vad är du rädd för?

Skriv och berätta vad du är rädd för och varför. Om du vill kan du skriva en berättelse

om dig själv när du blev rädd någon gång. Skriv hela meningar. Kom ihåg punkt och

stor bokstav.

• Vad är du rädd för

• Hur känns det när du blir rädd

• Vad gör du då

• Pratar du med någon om din rädsla

• Tror du att många är rädd för samma sak som du

Uppgiften har jag tagit från lektion. se
Att vara rädd. Författare: Hanna Danielsson Eleverna fick skissa sin bild av rädsla.

Till nästa vecka ska eleverna ha en läxa: De ska rita 6 olika ansiktsuttryck som visar känslor. http://www.goodies.nu/

Skärmklipp

Mer om hur vi kommer att arbeta kommer i del 2.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel serier.
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete..
• Fotografering samt redigering i datorprogram.
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering,
och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Konst-, dokumentärbilder från olika tider och kulturer, hur
de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom
kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja
handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss
anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om
arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och
funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i omvärlden.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl
genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några
olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa
olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl
fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika
ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag
och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven
presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan
också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll
och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i omvärlden.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden
genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och
inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ
som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte
och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och
kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och
funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i omvärlden

%d