Färdiga linjebilder september 2018

Om någon skulle ha missat att vi arbetar med Konstens grunder NR 1 – Linjer i åk 2-6 så kommer det lite bilder här.

Eleverna fick i uppdrag att använda sin iPad, gå in på bloggen och välja vilken linjebildsuppgift de ville göra. Därefter skulle de följa instruktionerna här på bloggen. Plocka fram de material de behövde och rita sin bild. Några är färdiga men inte alla.

När man tittar på dessa 10 olika bilder, så ser man att det finns en stor spridning i en årskurs. Bland 36 elever finns det elever som har förmågan att “se” hur man ritar, andra har ingen aning var en linje börjar eller slutar. Deras förmågor är utvecklade olika långt. Några har förmågan att behärska “öga-hand”, någon kan skissa upp ett motiv och få det i riktiga proportioner medans andra elever inte riktigt ser hur saker och ting hör ihop. Alltså det skiljer sig inte från hur det går för elever i alla andra ämnen i skolan. Det är inte bara i sv,ma och eng som eleverna behöver extra stöd. Jag tycker det skulle vara intressant att få veta hur många elever i den svenska skolan som har anpassningar i bildämnet eller hur många lärare som skriver åtgärdsprogram för att eleverna inte når upp till kunskapskraven i bildämnet.

När man ska titta på en kartläggning för eleverna så kan man ta Tummen upp i bild – ett bedömningsstöd för åk 6 till hjälp, sidan 14.

Kartläggningen ska visa hur eleven kan använda några olika tekniker för att skapa olika uttryck, samt hur eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

HT: Konstens grunder: linjer, figurer, former och färger

Ta ställning till hur eleven
• använder olika tekniker för att skapa olika uttryck
• ger omdömen om arbetsprocessen
• ger omdömen om kvaliteten i bildarbetet

I kunskapskraven står det följande:

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande/ relativt väl fungerande och varierat/ väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan också ge enkla/ utvecklade/ välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

%d