Adventskalender 2015

Varje år brukar vi ha en adventskalender i våra klasser. Något som vi gemensamt köpt in för att det ska vara lika på skolan. I år har jag plockat fram ett enkelt pyssel som vi ska göra i åk 1-5, adventsstrutar.

IMG_4907

På vårskola så samarbetar jag med klasslärarna. Vi lägger ihop gruppernas bildlektioner och gör ett adventstema i klassrummen. Där delar vi in dem i mindre grupper efter antal pedagoger som kan vara med. Det blir olika adventspyssel, film om svenska traditioner runt advent, åk 4 övar även sina luciasånger osv… Åk 4 som har 80 min blir det en hel förmiddag. för åk 3 kommer vi att ha 80 min sedan fortsätter klasslärarna då jag har andra lektioner. För åk 5 blir det 10.40-14.00, lite lönt alltså.

Hur motiverar man då att det läggs tid på detta eller annat julpysslande?

Syfte LGR 11

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att

 • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 •  undersöka och presentera olika ämnesområden (Traditioner – Jul) med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. (Varför firar vi jul? Varför har vi adventsljusstakar, julgran osv… Vem har gett oss bilden av Tomten- Jenny Nyström…)

Centralt innehåll I årskurs 1–3

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial ochhur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Centralt innehåll I årskurs 4-6

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. Julcollage
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 •  Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
 •  Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 •  Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Varje elev får tillverka sin egen adventsstrut som sedan kommer att hängas upp i klassrummet. Vad som kommer att finnas i dem har vi inte bestämt ännu. Vi kommer att låta eleverna välja på olika färgade papper och dekorera dem lite mer personliga än vad exemplet här är.

Jag tycker att detta är en enkelt pyssel som man klarar att göra i åk 1 men även år att göra lite mer avancerat i åk 5-6.

IMG_4899IMG_4901IMG_4902

IMG_4903    IMG_4906

%d