Namnskyltar i 3D HT-15

Eleverna i åk 5 håller på att tillverka namnskyltar till sina platser i korridoren. De ska vara i enpunktsperspektiv. Vi började förra veckan med att titta på några olika bilder som man lätt kunde se vad enpunktsperspektiv var för något.

Eleverna fick dela in pappret i tre delar.

 IMG_4074

Därefter ritade vi blockbokstäver.

IMG_4107Sedan drogs det linjer från mittpunkten.

IMG_4154

När eleverna kände sig klara med sitt skissande fyllde de i alla linjer med svart tuschpenna och färglade bokstäverna. Till slut klippte de ut sitt namn och monterade det på ett färgat papper.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,

Centralt innehåll  I årskurs 4–6
Bildframställning
• Teckning, måleri och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
• Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade
uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

%d bloggare gillar detta: