Jag är! Tema åk 4 under hösten -16

När åk 4 arbetat klart med sina namnskyltar, planerar jag att arbeta med ett nytt tema – Jag är! Ett tema som kommer att ta sin utgångspunkt i den berättande bilden.

För många elever innebär det en stor förändring att gå från åk 3 till åk 4. Kraven ökar, dagarna i skolan blir längre, läroböckerna innehåller betydligt mer textmassan än tidigare. Mitt i all denna förändring känns det bra att börja med ett tema om “vem jag är”.

De tankar jag har börjat skriva ner i min planering är enligt följande:

Vi ska börja med att göra självporträtt på små tavlor med Silk Clay.
Steg 1. Måla brickan/plattans båda sidor med hobbyfärg, jag valde matt och metallic A-colour. Låt torka.

DSC02623DSC02626

Steg 2. Välj en av hudfärgerna i Silk Clay eller blanda ihop färger så att du får den hudfärg du vill ha. Forma ett huvud och ansikte direkt på brickan.

Step 3. Gör ögon, mun och hår.

DSC02637

Steg 4. Välj en färg till kläder, som utgör hals och överdel. Kavla ut och klipp till vid brickans kant. Dekorera tröjan om du vill i en ny färg.

DSC02639 DSC02650

Steg 5. Gör händer.
Steg 6. Gör så att brickan kan stå fritt genom att trycka ner brickan över händerna med en del bakom tavlan. !Du kan behöva stötta upp tavlan bakifrån mot ett glas eller liknande, tills det är det torrt.

DSC02653

Step 7.
Skriv namn med en tuschpenna.

När vi är klara med tavlan kommer vi att fortsätta med “Berättelsen om mej.” Du kan läsa mer om den i Tummen upp i bild på sidan 37.

DSC02657

Vidare finns det i mina tankar att vi gör uppgiften “Jag är…” som även den finns i “Tummen upp i bild” sidan 76. Här kan man även testa av ett av  kunskapskraven:  utveckla idéer

DSC02655
Hur vi går vidare efter detta blir en annan dags planering 😉

I LGR 11 står det i kursplanen för BILD:

SYFTE
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man

framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse
för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på
ett undersökande och problemlösande sätt.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Framställning av berättande bilder
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
• Fotografering.
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering
 och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
budskap.

 

 

%d