• åk 5,  bildlektion

  Åk 5:s samarbete mellan No och bild

  IMG_3469

  Under några veckor har vi arbetet med “Det svarta hålet” en bilduppgift i samarbete med NO där eleverna har arbetat med bla rymden. I morgon kommer eleverna att att fest med uppskjut av sina raketer de har tillverkat på No-lektionerna. Tyvärr kommer jag att missa detta då jag åker på semester. Här kan ni se hur vi har arbetat med uppgiften.

  Samarbete mellan Bild och NO i åk 5

  Samarbete mellan Bild och NO i åk 5, del 2

 • åk 5,  bildlektion,  Lektionstips

  Samarbete mellan Bild och NO i åk 5

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
  att utveckla sin förmåga att:
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika  material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

  I årskurs 4–6
  Bildframställning
  • Teckning, måleri och tredimensionellt arbete.
  Redskap för bildframställning
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri,  tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
  Eleven kan framställa några olika typer av  informativa bilder… med delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

  I syftestexten i fysik står det:

  ”Att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck

  Ett syfte med undervisningen i fysik är att eleverna ska få samtala om, tolka och fram­ställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Det innebär att eleverna ska få möta texter med ett naturvetenskapligt innehåll och språk, till exempel tidningsartiklar, böcker och webbplatser på internet. På så vis får de möjligheter att ut­veckla sin läsförmåga och sitt språk. Genom att samtala om naturvetenskapliga texter utvecklar eleverna också sin förståelse för de ämnesspecifika begreppen. Eleverna ska också själva få presentera olika slags innehåll som rör fysik i text och i andra estetiska uttrycksformer. Det kan till exempel vara drama,bild, film eller modellbyggen.”

  I vårt gemensamma projekt kommer jag tillsammans med eleverna att skapa vårt egna “svarta hål”. Eleverna får börja med att mäta till ett papper så att de blir en kvadrat istället för en rektangel. Bild och matte är som ett gammalt gift par, de kommer aldrig ifrån varandra… 😉

          bild 1 (2)bild 1

  Därefter ska de märka ut de svarta hålet någonstans i kvadraten. Utifrån hålet ska de strömma fem “vägar”, Dessa ska vara smal längst in och växa i storlek ut mot kanterna. Här finns tillfälle att prata om perspektiv. Vägarna ska skissas med blyerts men i minst en av vägarna ska det finnas ett fält med doddle

  .bild 3

  Den del av pappret som vi klippte bort kommer till användning när vi ska skapa våra planeter. Jag har tre stansar som jag använder som ni hittar här.

   http://www.cchobby.se/lager-paa-lager-stans-254975-mm-rund-3-mixade.aspx

  bild 2

  Planeterna kommer vi att färglägga med pastellkritor. Det ska vara i olika nyanser av samma färg så att man ser att solen lyser på dem från ett håll och att den andra sidan hamnar i skuggan.

  bild 2 (2)bild 3 (2)

  Här kommer några av elevernas svarta hål. det kommer mer efter torsdagen då vi fortsätter med vår bilduppgift.