• Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  Konstens grunder,  Lektionstips,  Planering

  Konstens grunder nr 2 FORMER

  Under vecka 40-42 kommer vi att arbeta med tema :FORMER i åk 3-5. Här kommer planeringen som till en början gäller för alla tre årskurserna men i slutet bara handlar om åk 4. Vad åk 3 och 5 kommer att göra lägger jag in under deras sidor.

  Former kan vara tvådimensionella och tredimensionella.

  Organiska former kommer från saker som finns i naturen, t.ex. former av växter eller djur.

  IMG_4466

  Vi kommer att börja titta på följande klipp

  Därefter prata om geometriska former och organiska former. Eleverna kommer att få lära sig vad som skiljer en 2D från en 3D figur.Skärmklipp

  Tänk på
  Det är du som lärare som väljer vilka tekniker dina elever ska få färdigheter i. ”Listan över tekniker som är möjliga att använda i bildundervisningen kan göras mycket lång. Kursplanen anger teckning, måleri, modellering och konstruktion som centralt innehåll i årskurserna 1–3 och teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete i årskurserna 4–6. Genomgående för många metoder och tekniker är att de kan förekomma i alla årskurser. Progressionen ligger framför allt i att de äldre eleverna använder metoder och tekniker på ett allt
  mer avancerat sätt.” (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011). Tummen upp i bild

  Den här uppgiften kan ni koppla till bedömningsstödet i “Tummen upp i Bild, Kartläggning Åk 6 “Använda olika tekniker, verktyg och material”.

  Det finns några konstverk som man kan använda för att leta efter former. Det går även bra att få med lite bildananlys när man tittar och pratar om konstverken. Förslag på frågor:
  Innehåll
  • Vad visar bilden (föremål, människor, händelser)?
  • Hur är bilden uppbyggd (färger, former, perspektiv, ljus)?

  Uttryck
  • Vad får du för känslor när du ser på bilden?
  • Vilka associationer får du när du ser på bilden? Vad kommer du att tänka på? Något minne? Något du känner igen?

  Geometriska former:

  Paul Klee Red Ballon

  Pablo Picasso, Tre musiker

  Organiska former:

  Joan Miró, Carnival of Harlequin

  Pablo Picasso, Grande nature morte au Gueridon

  Eleverna kommer att få arbeta vidare i sin konstdagbok där de ska göra sidan om “FORMER” från Tummen upp i bild s.10.

  Åk 4 kommer därefter att lära sig hur man målar 2D-former som sedan blir 3D-former genom följande uppgift.

  • Börja med att skissa upp tre geometriska former

            IMG_4485

  • Därefter lägger ni till de eventuella linjer som behövs för att förvandla från 2D till 3DIMG_4488
  • Vi kommer att använda oljepastellkritor som är lätta att blanda och måla i varandra för att få fram ljus och skugga.
  • IMG_4490
  • Visa eleverna att ljuset kommer från ett håll, vilket gör att det är ljusare på en sida och att skuggan faller åt den andra sidan.250px-Skugga
  •  IMG_4492
  • Låt de geometriska formerna bli mörkare och mörkare i den färg som eleven valt.
  • IMG_4494
  • Fyll i konturerna med svart penna och lägg en skugga under formerna.
  • IMG_4496
  • Spraya bilden med fixativ så att inte oljepastellen smetar av sig.IMG_4498

  Materialet jag använde finns i Creativ Companys hobbybutik.

 • åk 5,  bildlektion

  Detta har hänt i bildsalen under v.38

   

  IMG_4436Åk 5.  Det är många aktiviteter samtidigt i estetsalen. De sista namnskyltarna i 3D har blivit klara under veckan. Några fortsätter med sin linjelandskap, andra påbörjar sina självporträtt.

  Veckans nya uppgift för en del av eleverna var att rolla över gamla bilderböcker med en vit, matt väggfärg. De tyckte att det var lite galet att måla i böcker. Folkbiblioteket har skänkt oss ett 70-tal utsorterade bilderböcker till ett nytt konstprojekt.

  När man rollat en sida är det dags att använda värmepistolen så att det torkar lite fortare. Man måste vara försiktig då den blir mycket varm.

   

  När det är klart är det dags för att täcka sidan med lite gladpack och ställa sig i kön för att börja om från början igen.

  Vad böckerna ska användas till är fortfarande en hemlighet.

 • Uncategorized

  Åk 1

  Eftersom jag knte har åk 1-2 i bild så brukar jag skicka.  bilder och tips till lärarna. Under förra vecka jobbade de med den här uppgiften i åk 1. Den hänger nu i “Bäckagalleriet” vår matsal. Så fin! 

   

 • familj,  Gud,  Livet,  Uncategorized

  I lingonskogen

  När man jobbar 75% och har varje onsdag ledig kan man inte annat än känna sig välsignad😍. Sitter på en sten i lingonskogen med syster yster och våra föräldrar. Har varit här i en timme och snart plockat 15 l lingon. Vi systrar plockar och de gamle sitter på varsin stol på vägkanten. Pappa sjunger och mamma pratar under tiden rensar de bären.

  IMG_3589 IMG_3585 IMG_3587 IMG_3590

  “Tack för livet du ger mej”

 • Åk 3,  Färglära,  Material

  Mycket roligt på samma dag.

  I dag har varit en bra dag. Fick ett sms av en lågstadielärare på en skola i vår kommun, bifogar här bilden hon skickade samt hennes sms: I dag hade jag en jätterolig lektion med färglära, tack vare dej! 🙂 M från X-skolan var i klassrummet och frågade hur vi gjort bilderna. Då tipsade jag henne om din blogg och din bok, så nu kan fler få lite bättre bildlektioner/ Karin  Det är nu man får jobba med högmodet 🙂 🙂 🙂IMG_3578 Tack Karin för din bild och ditt sms!

  Här kommer länken till uppgiften https://bildlararen.com/bildsalen-ak-3/starta-med-farglara-i-ak-3-v-12-2015/

  När jag kom hem från skolan hade jag fått ett paket med så roligt innehåll, fem olika lager på lager stansar.

  IMG_4417 IMG_4419

  Dessa ska jag använda till biluppgifter i nästa den av “Konstens grunder” FORMER. Mer information om det kommer när jag planerat upp lektionen.

   

 • Åk 3,  skolan

  Nostalgi Lgr 62 och jag var 8-9 år…

  Hittade i dag mina gamla teckningar får åk 3. Jag är 8½ när höstterminen börjar. Funderar över om mina teckningar skiljer sig från bilderna de flesta elever gör i skolan i dag då de är 8-9 år. Min åsikt blir lätt subjektiv då jag jämför vad vi gör på vår skola. Runt omkring i Sverige finns det många obehöriga bildlärare precis som andra obehöriga ämneslärare. Det går inte att få ett samlat intryck av bildundervisningen i åk 3 som gäller för hela Sverige.

  Har letat efter de styrdokument som rådde då och hittat några olika citat.

  Lgr 62 I denna läroplan får skolan till uppgift att förmedla kunskaper och färdigheter, samt att ”främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar” (Skolöverstyrelsen 1962: 13). Skolan ska även bidra till elevernas ”estetiska fostran” och träna deras ”sinne för de estetiska värdena” genom eget skapande och genom ”smakfostran”

  Syftet i Lgr 11 för bildämnet är följande:

  Syfte
  Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
  I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

  Tillbaka till Lgr 62:

  Ett gemensamt syfte för undervisningen i dessa ämnen bör (…) vara att söka ge elevens fantasi och spontana skaparlust utlopp i en för honom meningsfull aktivitet och att låta honom personligt få gestalta iakttagelser, erfarenheter, tankar och känslor i uttrycksmedel, material och tekniker med olika egenart och möjligheter. Detta arbete blir då av betydelse för personlighetsutvecklingen, och det framstår i detta sammanhang som en fråga av underordnad betydelse, med vilka medel, i vilket material och i vilket ämne verksamheten försiggår. Arbetet kan även underlätta sociala kontakter mellan eleverna och stärka deras vilja till samarbete. Genom verksamheten kan de vidare bli medvetna om att bild, ton och rörelse är uttrycks- och kontaktmedel lika väl som det talade och det skrivna ordet. De bör härigenom få bättre möjligheter att uppleva verk inom konst och musik som förmedlare av personliga uttryck, som inte kan klädas i ord. [—] En estetisk fostran, som innebär ett uppövande av elevens skapande förmåga, av hans fantasi och inlevelseförmåga syns också understödja utvecklingen av hans rent intellektuella färdigheter, t. ex. att förstå och överblicka större sammanhang. En skapande förmåga är därjämte ofta förknippad med en öppen attityd, experimentlust och självförtroende.

  Så har bild/teckningsämnet förändrat under dessa 47 år? Titta själva och fundera…

  Detta bildspel kräver JavaScript.

 • åk 4,  bildlektion,  Konstens grunder,  Lektionstips

  Bilduppgift för temat “Linjer”

  Här kommer två olika bilduppgifter som fokuserar på konstens grunder nr 1, “Linjer”.

  Den första är tänkt för åk 4.  Börja med att skissa upp ett landskapsmotiv. Stora enkla former. Fyll i konturerna med en svart tuschpenna.

  IMG_4248IMG_4249

  Därefter fyller man in de olika fälten med linjer i olika färger.

  IMG_4250 IMG_4252 IMG_4253

  I Åk 5 kommer vi att arbeta med blyerts i vår landskapsbild. Vi använder oss av LYRA graffitistift från Craetive Companys hobbybutik De är så sköna att rita med, känns som en stor krita i handen och ändå blyerts 🙂 Dessutom  Använder vi vanliga blyertspennor i olika hårdhetsgrader. Bra för eleverna att få testa olika material när de ska arbeta med uppgiften.

  IMG_4255

  Först skissat de en landskapsbild med graffitikritan, vi använde oss av ett kvistpapper.

  IMG_4241

  Sen är det dags att fylla de olika landskapsbitarna med linjer. Vi använder oss av olika blyerts i de olika fälten.

  IMG_4242

  Avsluta med att limma fast bilden på ett svart papper och signera.

  IMG_4246

 • Åk 3,  åk 4,  åk 5,  bildlektion,  Konstens grunder,  Lektionstips,  Planering

  Konstens grunder nr 1 – LINJER september-15

  Under veckan har vi börjat arbeta med LINJER i åk 3-5. Vi började med att titta på en filmer.

  På tavlan satte jag upp en affisch som illustrerar olika typer av linjer.IMG_4179

  Varje klass arbetar på olika sätt med temat. Hur åk 3 arbetar kan du läsa här:

  Åk 3 arbetar med Konstens grunder nr 1 – LINJER

  Åk 4 börjar med den här uppgiften kan ni koppla till bedömningsstödet i “Tummen upp i Bild, Kartläggning Åk 6 “Använda olika tekniker, verktyg och material” där finns även ett kopieringsunderlag som jag använder här.

  IMG_4194      IMG_4181

  Åk 5 har titta på olika bilder som visar på linjer och samtalat om dessa. Så här arbetar åk 5