• Bedömning,  Blandat,  Konstens grunder,  LGR 11,  Material,  Tummen upp i bild åk 4-6,  Veckans lärdom

  Bild i skolan 2017 i Stockholm

  Nu har en trött och nöjd bildlärare landat i fåtöljen i mitt älskade hem i Småland. Är så nöj med att fått träffat så många trevliga människor. Så tacksam för alla fina och uppmuntrande kommentarer jag fått om Tummen upp i bild samt alla glada och uppmuntrande ord efter föreläsningen jag höll i dag. Vilken egoboost <3 <3 <3

  DAG 2 började men en intressant och lärorik föreläsning av Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare, arbetar på Fässbergsskolan i Mölndal.
  dsc03740 Hur kan du omsätta bildanalys från teori till praktik i undervisningen?

  • Hur kan du hjälpa eleven att med enkla verktyg tolka budskap i olika verk?
  • Hur kan du bättre arbeta med gestaltningsuppgifter?
  • Ta del av konkreta exempel på bildanalysuppgifter

  ”Bildämnet är ett litet onödigt pluttämne som har den status det förtjänar”. Bild kan vara skolans viktigaste ämne – det är där det händer.
  När andra ämnen strävar efter att eleverna ska vara kreativa så är kreativiteten bildämnets kärna.
  Att skilja på lärande mål och lärandeaktivitet.
  Rätt sorts feedback är beroende på var i lärandecykeln eleven befinner sig..
  http://www.learningspy.co.uk/  Lägg inte tid på det som inte ger någon effekt.

  • FEEDBACk som funkar:
   specifik
  • Nära i tid
  • Genererar tänkande
  • Ger mer arbete till mottagaren än till avsändaren
  • Arbetet sker på lektionstiden.

  Berätta vad de ska arbeta med. Skriva Vilka kopplingar gör du med detta? Hur har du tolkat detta?
  Näsa för kvalitet eller Får jag ett A nu?
  Skriv tre förbättringsområde för dej. Välj ett och jobba med det i 30 min, så att eleven får driva processen vidare.
  Vilka frågor och svar funkar för att eleverna ska börja tänka?
  Eleverna behöver träna för att se kvalitet. Låt eleverna skriva listor för vad som är kvalitet i olika områden. – så här gör man inte. Låt eleverna tala om vad man inte ska göra. – ÖKADE KVALITETEN PÅ ELEVERNAS ARBETE?
  Uttryck – Innehåll -Funktion -Andra konstverk -Egna erfarenheter – Företeelser i omvärlden Detta ska vi arbeta med.
  Tala om vad du är ute efter så att eleverna vet vad du är ute efter.
  För att öva se samband använd Magnus, Brasse och Evas fyra saker och en ska bort.
  Bildanalys, gestalt/dramatisera ett konstverk i en film om 10-60 sek. Allt görs på en lektion.

  Krista Rilbes bajspåsar Ta olika föremål en i varje och lägg dem i bajspåsar och knyt ihop dem och lägg dem i klassrummet. Låt eleverna känna på dem 2 och 2 och skriva ner med färgpennor vad det är i påsarna, sätta ord på intryck och skriva ner det. Använd DSA-lera och forma till de föremål de känner i påsen 3D-taktil känsla till 3D taktilt uttryck. Eleverna blir tvungna att analysera sina känslor.  Vad är det som får mej att tänka och känna som jag gör. Lägg ut teckningarna och blanda påsarna och dela ut dem igen sen får eleverna känna på sin påse för att lägga dem på sen teckningen som de tror att det är.
  dsc03749Att ta några steg i någon annans skor. Parafras är inte att sätta simglasögon på Mona-Lisa det är Parodi och kul. Parafras är att gå i konstnärens skor och sen försöka återskapa något som är i vår tid.
  Analysera Analysen.
  Kännetecken för bra uppgifter i bildanalysen:

  • Görs i klassrummet
  • Skapar AHA-upplevelser
  • Handens lärande
  • Det går att analysera analysen
  • Använder lärarens expertis och elevernas resonemang
  • Skapar nya frågor
  • Ställer frågor utan givna svar

  Efter kaffet lyssnade vi till Charlotte Ahlström somarbetar sedan flera år tillbaka med nyanlända elever på högstadiet. Hon är förstelärare och undervisar i SO och svenska som andraspråk.

  Hur kan du framgångsrikt integrera nyanlända elever i klassrummet?

  • Öka dina kunskaper om mottagandet av nyanlända elever
  • Hur bedömer du nyanlända som inte kan språket?
  • Hur jobbar man språkutvecklande i bildämnet?
  • Hur kan du bättre bemöta och kommunicera med nyanlända elever?
  • Hur kan du ta reda på deras förkunskaper och stödja dessa elever i deras lärandeprocess?

  NYANLÄNDA ELEVER ETT POSITIVT MÖTE med nyanlända i klassrummet.
  Bilder förmedla information men kan åxå tolkas på helt olika sätt beroende på vad man har med sig.
  Vad är det som händer och vilka ord behövs vid en analys? Vilka språkliga begrepp behöver man kunna?

  • Reflektera
  • Analysera
  • Motivera
  • Beskriva kan man komparera adjektiv?
  • Redogöra

  dsc03754

  Hon pratade om vikten att fundera över vad vi har för erfarenhet med oss när vi tittar på bilder, det avgör vad vi ser.

  Sen kan jag inte redogöra för mer då jag var allt för upprtagen med att förbereda mej för min egen föreläsning som jag skulle hålla efter lunch. Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6, bloggar på Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i åk 3–6 i Gnosjö.

  Hur kan du bättre planera och undervisa i bild enligt Lgr 11?
  • Hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens alla delar, går det?
  • Hur lägger du upp en planering som motiverar och håller eleverna intresserade?
  • Ta del av konkreta tips och råd för en välgjord och tidseffektiv planering
  dsc0375715672746_10154567671233052_2250586279261117891_n

  Svårt att recensera sig själv 😉 Nu ska jag stänga ner och få välbehövlig vila. bild1

 • Bedömning,  Blandat,  Veckans lärdom

  Bild i skolan 2017

  Nu har vi haft en av två fortbildningsdagar på Finlandshuset i Stockholm.
  Dagen började med att Sten Canevall som är lärare på Lillholmsskolan I Skärholmen skulle prata om:
  Så arbetar du framgångsrikt med film och foto i klassrummet – ta del av
  kreativa arbetssätt
  • Lär dig mer om bildspel – så kan du arbeta med stillbild och rörlig bild i kombination med ljud
  • Hur kan du arbeta praktiskt med bildredigering i undervisningen? Ta del av tips på redigeringsprogram
  • Hur kan du kommunicera elevernas verk online och till en publik utanför skolan?
  • Ta del av tips på nytänkande lektionsupplägg för film och foto.

  Som han själv sa kom han inte att hålla sig till de punkterna utan gav oss en historisk resa om BILDSPEL.
  Han började med  Sequent art – Chauvetg 34000 fkr bilderna kommer efter varandras som ett bildspel.

  Bildresultat för Chauvet

  Han fortsatte till Trajanuskolonnen 113 f kr 200 m lång berättelse 35 m hög. Här finns en kort film hur den byggdes. video.nationalgeographic.com/video/magazine/150315-ngm-building-trajans-column

  Sen fick vi följa med till Projektionens historia och Den poserande projektorns historia . Missa inte Stens bildsida Lillholmsbild
  Sten började sin föreläsning med att berätta alla fel som man brukar göra när man skapar en PP så nu måste jag ägna lite tid till att redigera min inför morgondagens föreläsning… dsc03726Efter kaffet kom Anna Karin Munkby, tidigare skolledare och har de senaste åren arbetat på Skolverket.  Hon skulle prata om att: Utveckla dina kunskaper i bedömning och betygsättning inom bildämnet

  • Hur kan du tänka gällande bedömning och betygssättning av elevens kunskaper?
  • Vilken dokumentation och underlag behövs för att bedöma och betygsätta elevernas kunskaper på ett rättssäkert sätt?
  • Vilket stöd finns för bedömningen av estetiska uppgifter?
  • Hur sker bedömningen när det gäller nyanlända elevers kunskaper?
  • Passa på att ställa dina frågor gällande bedömning och betygsättning?

  Frågor att tänka på inför bedömnijng:

  • Vad att iaktta
  • Vad ATT OMFAMNA
  • Kontinuerlig bedömning varför betyd – bedömningsunderlag.

  Formativ bedömning: föra lärande framåt

  • Syfte
  • Stöd i kursplanen
  • Skapar ett lärande klassrum
  • Utvecklar elevernas lärande
  • Återkopplar på lärarens undervisning.

  Summativ bedömningen: summan av det lärande som har skett. Summan av vad?

  Omdömen ska vara rättssäkert och ska kunna uttryckas av den lärare som håller utvecklingssamtal. Dokumentation ska finnas. Här sa hon även att inte använda alla betygsstegen varje termin är ett tjänstefel. Betygen ska ges utifrån där eleven är när du sätter betyget/omdömet och inte för hur det var i början på terminen.dsc03737Fem nyckelstrategier:

  1. Klargöra och skapa delaktighet
  2. Få till stånd lärande i klassrummet
  3. Ge feedback
  4. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
  5. Aktivera eleverna som undervisningsresurs

  Eleverna ska ha grund för sin betygsättning. Betyg för nyanlända får aldrig vara streck om de har deltagit i undervisningen.

  Eftermiddagen ägnade vi åt att lyssna och delta i  föreläsningen av Anna Grenholm, bildlärare och IKT-ansvarig på Vittra Telefonplan grundskola, Camilla Lewandowskl F-f Glömstaskolan.

  Öka dina kunskaper gällande digitala medier och ta del av den senaste tekniken!

  • Hur kan du arbeta med digital portfolio i undervisningen?
  • Vad finns det för stöd för digitalt bildarbete?
  • Hur kan du utveckla din undervisning med digitala medier med små medel? Ta del av tips på kostnadsfria appar.

  Vad är det vi rustar eleverna för?
  “Jag har inte misslyckats,  jag har hittat 10 000 sätt som inte lyckades” Thomas Edison

  Vill du veta vilka program och appar vi pratade om? Gå med i Facebookgruppen “Digitala verktyg i bildundervisningen” så ligger där en lista på alla.

  Nu ska jag ägna resten av kvällen till förberedelser. Återkommer i morgon…

 • Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips,  Planering

  Alla hjärtans dag 2017 – åk 5 startar upp med OP-konst

  I dag har jag haft genomgång om OP-konst med åk 5. Jag visade en PP som jag satt ihop för att de ska ha lite kunskap om själva begreppet och konststilen. Därefter gick jag steg för steg igenom hur vi skulle göra första uppgiften gemensamt. Vi startar lite enkelt med  ett hjärta, vilket blir bra till Alla hjärtans dag.
  dsc03713

  Under nästa vecka är jag ledig måndag och tisdag då jag ska delta i Bild i skolan 2017 i Stockholm. Jag ska vara där både som deltagare och som föreläsare. Det första är så roligt och givande då man får fortbildning riktad till det ämne som man undervisar i, det andra är hedrande men även lite skrämmande… Eftersom jag är borta två dagar försöker jag att förbereda lektioner som är lätta för elevernas klasslärarna att fixa. Åk 5 ska alltså jobba vidare på det som vi startade i dag. Jag ritade på tavlan de första stegen och eleverna följde instruktionerna och arbetade på sina egna A5-papper.

  Många av mina elever tycker att det är hemskt svårt att rita hjärtan. Jag visade dem ett enkelt tips där man viker ett papper, ritar ett halvt hjärta, klipper och vecklar ut. ALLA vart nöjda 🙂

  Nästa vecka kommer de att få välja två färger till hjärtat och två färger till bakgrunden. De ska även lägga blyerts runt för att få fram lite mer 3D-känsla och lite vitt som highlighter.

   Vi kommer att jobba vidare med OP-Konst. Då kommer eleverna att få arbeta mer självständigt och träna på att följa instruktioner.

   

 • Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering

  Uppvärmning även i estetsalen…

  Under de sista 4 åren har jag arbetat med uppvärmning på bildlektionerna, precis som eleverna är vana vid från idrotten. Vi värmer upp fem minuter i början av lektionen.dsc03638Under den tiden får eleverna varsitt arbetsblad där de övar öga–hand-teknik-rita av.

  Nu har min kollega Hanna som är musiklärare även börjat med uppvärmning även i musiken! Hon har också upptäckt vinsten med fem minuter lugn och ro i början av lektionen när alla är koncentrerade. Bra start på lektionen… Här kommer hennes egengjorda uppvärmningar som jag fått lov att dela.

  Syfte
  De rörelser elever lär sig är först klumpiga men blir senare smidigare, snabbare och ibland automatiserade. En automatiserad rörelse kräver inte att vi fokuserar vår uppmärksamhet på den och tar därför inte anspråk på lika mycket av våra kognitiva resurser. Man ser exempelvis att tolvåringar skriver ungefär 50% snabbare än barn som bara är 9 år, de behöver inte heller koncentrera sig lika hårt för att producera en skriven text. Därför lägger vi tid varje bildlektion på något vi kallar uppvärmning. Eleverna får varsitt papper med olika mönster på som de ska rita av. Allt för att träna upp sin förmåga mellan öga hand. Alla konstnärer “ritar av”, det kan vara människor, miljöer eller bilder från det undermedvetna. Vi tränar även att skissa, vara lätt på handen.

  Du kan läsa mer om detta i tidigare inlägg.
  Åsas teckningskurs
  Uppvärmning på bilden
  Där finns även länkar till gratis arbetsblad och arbetsblad man kan beställa.

  I dag hade vi en annan form av uppvärmning där vi tränade på fantasin. I kunskapskraven kan man läsa följande:
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

  Eleverna fick följande arbetsblad och 7 minuter på sig att rita något i rutorna utifrån de linjer och former som redan var givna.
  dsc03683Efter 7 minuter fick de visa varandra bilderna och förklara vad de hade sett och sedan ritat. De sitter 4 och 4 vid varje bord. Vid varje bord fick de sedan välja den bild de gemensamt tyckte bäst om och visa upp för klassen.

  Här kommer några olika förslag som eleverna ritade.

  Här kommer från en enkel form till bild.

  Och till sist

 • Blandat,  Livet

  Bildläraren blir en egen grupp på Facebook

  I går startade jag en Facebookgrupp Bildläraren – Life Of Colour.

  Min tanke är inte att slutta blogga, tvärtom! Jag kommer att fortsätta att ha detta som min plattform 🙂 Däremot tänkte jag att en egen grupp är enklare, ett inlägg istället för att dela på 13 olika bildlärargrupper som jag är medlem i på Facebook.

  Om du vill är du välkommen även dit att växa tillsammans med mej i vår yrkesroll. Att hjälpas åt med vår informella fortbildning som våra rektorer, skolledare och kommuner borde visa mer uppskattning för. Jag har tur som har en rektor som ofta kommer och säger uppskattande ord om min blogg och mitt jobb, men… TÄNK vad mycket tid vi lägger på vårt jobb under vår fritid i alla dessa grupper. Nu vill jag genast med bestämdhet tala om… Du ska vila på din ledighet! Jobbet är inte allt. Jag vet eftersom jag tidigare varit uppe och krafsat på tapeterna.

  Min situation är den att mina barn är vuxna och har flyttat hemifrån. De och barnbarnen bor på annan ort och jag kan själv bestämma vad jag lägger min tid på, i rimlig mängd.

  Dessutom har jag en diagnos av Fibromyalgi, så när arbetsdagen är slut blir jag oftast sittande i fåtöljen. Då åker gärna datorn fram någon timme 🙂

  Välkommen instagram: bildlararen_

  Välkommen till Facebook: Bildlararen – Life Of Colour

  Välkommen till Bild i skolan 2017  bild-i-skolan-2017

  skarmklipp