Konstens grunder nr 3 – Färger, okt -17

Nu är det dags för Konstens grunder NR 3 Färger. Vi startade upp med att prata om de fantastiska färgerna RÖD, GUL och BLÅ. Dessa tre färger är de viktigaste färgerna av alla!  De kallas primära färger eller grundfärger.När man blandar dem med varandra, får alla de andra färgerna i färghjulet . Det finns även neutrala färger: BRUN, SVART, BEIGE och VIT.

Jag har gjort ett häfte med 15 arbetsblad som handlar om färger du hittar det här.

Varför jag väljer att arbeta med Konstens grunder kan du läsa om i detta inlägg
Att arbeta med Konstens grunder hösten 2017 . Som introduktion brukar jag visa ett YouTube-klipp.

Jag använder det avsnitt som handlar om Färger i ” Tummen upp i bild ett bedömningsstöd  med Kartläggning Åk 6 ”Använda olika tekniker, verktyg och material”.

Jag lägger upp lite färdigmålade arbetsblad här

Här kommer länkar till tidigare inlägg om Färglära:

Centralt innehåll LGR22:

Bildframställning

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
– Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
– Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Tekniker, verktyg och material
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Bildanalys
Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.
Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.
Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

%d