Om mej …

Arbetar som klasslärare i ett mindre samhälle i Småland. Under läsåret 2012-2013 läste jag lärarlyftet i Malmö “Bild för lärare åk 4-6, 30 hp”.  Är sedan tidigare utbildad fritidsledare, fritidspedagog och sv/so-lärare åk 1-6.

Om ni är intresserade av föreläsningar, workshops eller något annat kan ni höra av er på asa.perdsjo@gmail.com

Jag har skrivit Tummen upp! Bild Kartläggning åk 4- 6 som finns att beställa hos Liber.se

I januari 2017 föreläste jag på Bild i skolan ➠ Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6, bloggar på Bildlärarbloggen – en bildlärares vardag, arbetar som klasslärare och bildlärare i årskurs
3–6 i Gnosjö. Under hennes föreläsning får du konkreta tips för en välgjord och tidseffektiv planering – hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens alla delar och som dessutom håller eleverna intresserade?

 

 

2018 föreläste jag även då på Bild i skolan “ Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6, bloggar på Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i åk 4–6 i Gnosjö. Åsa kommer att konkretisera bedömning och betygsättning – vad är viktigt att tänka på för att underlätta? Under gruppdiskussionen utbyter du erfarenheter med bildlärare från den årskurs du själv arbetar med.”

2019 föreläste jag om:
• Hur kan vi dokumentera och utvärdera varje elevs progression på bästa sätt?
• Hur kan du gå tillväga för att bedöma flera kunskapskrav?
• Ta del av exempel på elevarbeten och bedömningsresonemang
• Hur lägger du upp bedömningsarbetet? Vilka hjälpmedel använder du dig av?
• Vilka uppgifter väljer du ut för att bedöma kunskapskraven?
Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bildkartläggning för
årskurs 6, bloggar på Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i årskurs 4–6 i Gnosjö. Ur Bild i skolans program

2022 föreläste jag i Stockholm om:

Många bildlärare brottas med frågor som rör timplaner och gruppstorlekar. Det är en utmaning att frigöra tid för att se och bedöma alla elever och göra de individuella anpassningar som krävs. En välgjord och effektiv tidsplanering både för stadiet, för respektive årskurs och på lektionsnivå, är av största vikt. Ta del av en föreläsning som ger konkreta idéer och råd för organisation av bildundervisningen.

Många tror väl att lärare är mer eller mindre perfekta… så är inte fallet med mej! Jag har skrivsvårigheter, vilket gör att jag kan utelämna bokstäver och ibland hela ord. För mej ser det rätt ut och jag hoppas att du trots detta ska få behållning av det jag skriver.

Jag är 63 år gammal, mamma till två vuxna barn, farmor till fem underbara barnbarn och fru till en BRA man.
Min Gudstro betyder mycket för mej. På den här bloggen vill jag berätta för dej om mitt arbete i bildsalen samt om mitt eget bildskapande här hemma.

Hoppas att du ska få inspiration till att själv börja använda dina olika talanger i livet!

Vill du komma i kontakt med mej så finns jag på asa.perdsjo@gmail.com

2 kommentarer

  • swen

    Mnänisnakshjnräankan lsäa oedrn i vlkien odnrig som hlset, det edna vkitgia är att den fsötra och stsia btkosaevn stetir på rtät palts. Rsteen kan vraa hluler om bluler och du kan ädnå lsäa det unta ngåra porlbem. Hägtfit va? Ochjag som altild ttort……att svata rtät viart vitgkit!….

    Ska titta in ibland o se va du håller på med.. lycka till

%d