Att göra en ämnesplanering i bildämnet

Det dyker då och då upp frågor om ämnesplaneringar i olika bildlärargrupper på Facebook. Det är inte så konstig då många av oss arbetar ensamma på våra skolor och har inte någon annan bildlärare att bolla med. När LGR11 var ny hade vi implementering varannan vecka i ett och ett halvt år. Tillsammans gick vi lärare i åk 1-3 och 4-6 igenom läroplan för läroplan och gjorde ämnesplaneringar som skulle funka för oss på vår skola. I slutet av läsåret brukar vi utvärdera och ändra i dessa så att de ska vara levande dokument. När vi kom till musik och bild lämnades jag och musikläraren ensamma att tolka och utvärdera våra läroplaner. Man hade önskat att det hade varit möjligt att samarbeta över skol- och kommungränser när det är ämnen som våra. De senaste åren har jag fått en kollega på skolan som delar bilden med mej. I år undervisar hon i åk 3 och fem och jag i åk 4. Till nästa läsår komemr det att se annorlunda ut då den nya timplanen ska genomföras.

Jag tänker nu lägga upp de arbetsplaner som vi har arbetat fram. Där har vi delat upp visa delar i kursplanen i vissa årskurser och andra delar ligger med progression i alla årskurserna.

Ämnesplanering åk 1-3 BILD 9 maj 16

Ämnesplanering i bild den 9 maj 16 åk 4-6

Att kolumnen med förmågorna är tom beror på att vi inte detaljstyr arbetsplanen, det innebär att uppgiften kan innehålla en eller alla förmågorna och det skriver vi dit efterhand.

Du är välkommen att använda och förändra dessa planeringar för din egen del.
Lycka till!

%d bloggare gillar detta: