Bildanalys åk 5 ht-15

Workshop1

Workshop (Builders #1), 1972 Då vi har jobbat med “Konstens grunder -Färger” passar det bra med en målning som innehåller starka primärfärger till den sista bildanalysen för terminen. Tänk på att:

 ”Med innehåll avses främst vad bilder visar fram genom olika konkreta element, till exempel linjer, ytor, föremål, tecken och symboler. Med uttryck avses främst det som kan tolkas i bilder, det vill säga hur olika innehåll i bilder samspelar för att signalera något visst. Med funktioner avses främst för vilka ändamål bilderna tillverkats och vilka betydelser de får i olika sammanhang.” (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).”

Förmågor att utveckla
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Centralt innehåll i årskurs 4–6

Bildanalys

• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleverna ska studera bilderna noga och sedan svara på frågor i sin konstdagbok.

Innehåll
• Vad visar bilden (föremål, människor, händelser)?
• Hur är bilden uppbyggd (färger, former,
perspektiv, ljus)?
Funktion
• Vad var syftet med bilden när den skapades?
• Vilken målgrupp var den riktad till?
Uttryck
• Hur presenteras människorna på bilden?
• Vad får du för känslor när du ser på bilden?
• Vilka associationer får du när du ser på bilden? Vad kommer du att tänka på? Något minne? Något du känner igen?

Följande kunskapskrav kan man koppla till uppgiften:

Ta ställning till hur eleven
• för resonemang om uttryck i bilder från olika tider
• för resonemang om innehåll i bilder från olika tider
• för resonemang om funktion i bilder från olika tider
• gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen

Följande uppgift finns i sin helhet i Tummen upp i bild

%d bloggare gillar detta: