Bildanalys åk 5 ht-15

Workshop1

Workshop (Builders #1), 1972 Då vi har jobbat med ”Konstens grunder -Färger” passar det bra med en målning som innehåller starka primärfärger till den sista bildanalysen för terminen. Tänk på att:

 ”Med innehåll avses främst vad bilder visar fram genom olika konkreta element, till exempel linjer, ytor, föremål, tecken och symboler. Med uttryck avses främst det som kan tolkas i bilder, det vill säga hur olika innehåll i bilder samspelar för att signalera något visst. Med funktioner avses främst för vilka ändamål bilderna tillverkats och vilka betydelser de får i olika sammanhang.” (ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).”

Förmågor att utveckla
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Centralt innehåll i årskurs 4–6

Bildanalys

• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleverna ska studera bilderna noga och sedan svara på frågor i sin konstdagbok.

Innehåll
• Vad visar bilden (föremål, människor, händelser)?
• Hur är bilden uppbyggd (färger, former,
perspektiv, ljus)?
Funktion
• Vad var syftet med bilden när den skapades?
• Vilken målgrupp var den riktad till?
Uttryck
• Hur presenteras människorna på bilden?
• Vad får du för känslor när du ser på bilden?
• Vilka associationer får du när du ser på bilden? Vad kommer du att tänka på? Något minne? Något du känner igen?

Följande kunskapskrav kan man koppla till uppgiften:

Ta ställning till hur eleven
• för resonemang om uttryck i bilder från olika tider
• för resonemang om innehåll i bilder från olika tider
• för resonemang om funktion i bilder från olika tider
• gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen

Följande uppgift finns i sin helhet i Tummen upp i bild

Estetsalens blogg

Kreativitet är intelligens som har roligt. "Albert Einstein"

Bäckaskolan 07

FÅNGA KUNSKAPEN

Athras presentionsyta

Student på Uppsala Universitet

Sidekicks på rIKTigt

Kring vår undervisning och elevernas lärande.

Bildsal 117

samlade erfarenheter av bildundervisning

Ateljén

A history inside a classroom art

clubestet målarskola

clubestet är en målarskola i västra Göteborg

backaskolan05

Smart is something you get - not something you are!

Bildoformsidan

På denna hemsida hittar du det mesta som har med bildämnet att göra.

gunillaalmgrenback

Skolutveckling, digitala lärverktyg och specialpedagogik

ThereseLinnér

att leva är att lära - att lära är att leva

Art med Artale

Sunnerbyskolans bildsal

%d bloggare gillar detta: