• Blandat,  skolan,  Veckans lärdom

  Hur mår skolan?

  Såg dessa två klipp i dag. Det är alltid roligt att se hur folk upplever den verksamhet som är min dagliga sysselsättning. Inte så ofta beskrivs svensk skola  med ros utan snarare blir det ris i olika medier. Skolan är en del av allas erfarenhet på gott och ont. Har man en gång gått i skolan tror man sig veta hur det är i skolan för all framtid. Min skolgång var inte kul, vare sig med kamrater eller lärare, men den skola jag jobbar på är så långt i från den erfarenheten. Visst finns det strukturer i dagens skola som är gammaldags och borde bytas ut men det finns även strukturer som vi borde behålla, i ett samhälle där många saker som respekt för andra håller på att gå förlorade. Ibland är skolan problemet och ibland är det föräldrar och samhället.

  Det jag tror är viktigt, är att ALLA, skola, politiker, föräldrar ja hela samhället går tillsammans för att stödja det uppväxande släktet. Alla måste ta sitt ansvar. Vidare tror jag att skolan i Sverige precis som i Finland skulle må bra av att stå på egna ben, alltså inte drivas av de politiker som för tillfället råkar ha makten. Ja så här går mina tankar en lördag då jag igentligen borde städa, julpynta och kanske måla lite grann. Var rädda om er❤️

 • Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Blandat,  fortbildning,  Planering,  Veckans lärdom

  Lärandets ordning och reda….

  Förra veckan startade vi upp vårt arbetsår med att åka i väg två dagar på konferens. Det var förskollärare, fritidspedagoger, lärare 1-6, skolsköterskor, kuratorer, rektorer, skolchef och resurspedagoger, sammanlagt över 100 personer.

  Det  var föreläsning av skolpsykologen, ansvarig för nyanlända och av Marcus Samuelsson. Det handlade mycket om hur vi kan underlätta för våra elever i skolan, lågeffektivt bemötande och ordning och reda.

  “Lärandets ordning och reda ledarskap i klassrummet handlar om vad som rimligen kommer först: undervisning eller ordning och reda? Boken problematiserar en vanligt förekommande föreställning om att lärare först måste ha eller skapa ordning och reda, för att sedan kunna undervisa. Samuelsson visar att det kan vara tvärt om, samt hur undervisningen då kan bedrivas. Boken redogör för sex områden som ledare i klassrummet behöver tänka över och sedan förhålla sig till, för att undervisningen ska göra det möjligt för elever att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Att vara ledare i klassrummet innebär att arbeta förbyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt.”

  Mycket handlar om att du och jag har en struktur på vår undervisning och är förbereda när vi kommer till våra lektioner. Jag kommer att använda mej av dessa kort vid starten av mina lektioner i höst. Det är kort som gör att jag måste tänka till… Varsågod om du vill använda dem!  Dagens lektion

   

  • Vad är målet med lektionen?
  • Hur tar vi oss dit?
  • Hur vet vi att vi är där?

  På vår F-6 skola beslutade vi att använda oss av samma tre klassrumsregler oavsett vart eleverna är eller vem som har dem. Allt för att skapa lugn och ro. Är du intresserad av den affisch jag gjort för våra klassrum så finner du våra klassrumsregler här.

  Vi fick även lära oss att man i Danmark har haft ett skälluppror, alltså man har bestämt sig för att inte skrika och skälla på eleverna utan använda andra sätt.. Som du säkert förstår kommer det under året att komma mer om detta då vi kommer att jobba med boken under vår utvecklingstid.

 • Animera,  Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Blandat,  Foto och film,  Lektionstips,  Veckans lärdom

  Undervisa med Clips

  Under de sista veckorna har vi varit tvungna att göra om schemat då en klass går och simmar varje torsdagseftermiddag. I vanliga fall har vi eleverna i tregrupp men nu går en klass och en klass är kvar. Det gäller att hitta på något som bryter den vanliga undervisningen, i mitt fall so. På skolan har vi pedagoger digitalisering på vår utvecklingstid och får då i uppgift att testa olika nya tekniker.

  Jag valde att lära mina elever i åk 4 den nya appen Clips. Det är en gratis app som kommer med när man köper en ny iPad/iPhone.

  Jag började med att visa en PP om Clips där det även fanns två korta video i. Appen Clips

  Därefter gick vi igenom hur appen funkar och sedan skärpte jag ut dem i 5 minuter på skolgården där de fick filma vad de ville. In och redigera filmen, lägga till texter, ändra filter och infoga musik. Appen är fantastisk enkel att jobba med och funkar till alla ämnen. Här kommer ett elevexempel efter denna lektion. Flickan har gjort en introduktionssidan till appen. Ni kan vara lugna, både föräldrar och elev har givit sitt medgivande till att jag lägger upp den.

  På bildlektioner i fredags så fortsatte vi med Perspektiv/rum. Vi gick igenom helbild, halvbild, närbild, extrem närbild, fågelperspektiv och grodperspektiv. Därefter skickade jag ut de elever som var färdiga med sina övriga uppgifter till att fota i de 6 olika perspektiven. Här kommer ett första försök till redovisning av ord och begrepp på bilden.

   

 • Arbetsblad,  Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Livet,  Religion,  Samhällskunskap,  Veckans lärdom

  50 år sedan Martin Luther King mördades

  Världen har förlorat många människor, män och kvinnor som stod för något vackert. De stod för rättvisa, solidaritet, kärlek, lika värde för alla oavsett ras, färg, tro, kön eller sexuell läggning. Hur gör vi för att komma ihåg dessa människor eller hur gör vi för att fostra nya människor som vågar stå för det goda som vågar utmana etablissemanget för något de tror på? I flera kursplaner är detta just vår jobb att undervisa om demokratiska processer, att undervisa elever som växer upp för att kunna delta i ett samhälle och göra det och dom själva större!

  Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

  SYFTET I ÄMNET BILD

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

  Här kommer några idéer på vad man kan göra för att lyfta Martin Luther King.

 • Blandat,  Historia,  Material,  Religion,  Samhällskunskap,  Veckans lärdom

  VR i undervisningen

  Jag har i dag blivit intervjuad av två studenter från Stockholms univeristet. Två st som har 1½ år kvar på sin utbildning till mellanstadielärare och de håller på att skriva sin C-uppsats om VR i so-undervisningen.

  SkärmklippSom den IT-nörd jag är gick jag igång på det som vi pratade om och måste nu själv testa och se om jag kan använda mej av VR i geografin, eller på bildlektionerna. SÅ nu är jag nyfiken på om det är någon av er andra där ute som använder sig av VR? Har iallafall köpt mina första…
  Skärmklipp 1
  Skulle älska att få ta med mina elever in i historien eller runt i Sverige för att uppleva naturgeografin. Eller varför inte besöka arkitektoniska verk på “riktigt”

 • Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips,  Livet,  Samhällskunskap,  Veckans lärdom

  Vår plats i Universum…

  Vi behöver alla veta vår plats i Universum!

  • Va gör jag här?
  • Var befinner jag mej?
  • Var kommer jag ifrån?
  • Var är jag på väg?

  De sista två veckorna har det blivit extra starkt för mej. Jag fick erbjudande av Susanne Svensson att arbeta på en sommarskola på ett flyktingboende genom ett Leaderprojekt.

  Mitt uppdrag var att genomföra någon bilduppgift varje dag under 1 timme och 15 minuter med 20-25 barn i 10-12 års åldern. Visserligen vet jag att man är så trött när terminen är slut och min kropp speciellt… Men jag kunde inte säga nej till utmaningen.

  Om jag var trött innan så är jag tröttare än trött nu men nöjd och lycklig 🙂

  Dagarna med barnen som inte vet varför de är tvugna att vara här, varför de behöver lämna sina länder, varför någon ville krig där har påverkat mej starkt. Jag arbetar med nyanlända i vanliga fall också men inte med så många på en gång, inte så många som är traumatiserade och fortfarande väntar på sin plats i världen.

  Jag gjorde en uppgift med dem som handlar om just detta, “Min plats i Universum”. Denna uppgift brukar jag göra med eleverna på samhällskunskapen i åk 4.

  Vi började med att göra en cirkel på ett papper där vi skrev vårt eget namn, den skulle färgläggas med den färg de tyckte allra bäst om. Nästa cirkel blev namnet på platsen de just nu bor på, vidare Småland, Sverige, Europa, Jorden eller Tellus och sist Universum. Universum bestämde vi skulle vara grå eller svart sedan fick de färglägga i vilken färg de ville.För många av dem var Småland helt okänt. Europa var ett ord några kunde, få visste namnet på planeten vi bor på MEN nästan alla hade koll på det på sitt eget språk, Det egna språket gäller inte längre och de måste erövra ett nytt, erövra en ny plats och göra den till sin. Sin plats i Universum. Jag önskar dem all välsignelse och kärlek som livet kan erbjuda, de är värda det efter det lidande de gått igenom.

 • LGR 11,  Livet,  Planering,  Veckans lärdom

  Kan delarkulturen bli fel?

  NEJ! Jag gör inte era VFU-uppgifter eller era examensarbete!

  Nu ska jag sticka ut hakan ordentligt…
  Under de sista veckorna har jag får ett antal förfrågningar från elever på landets lärarhögskolor. Det har handlat om att jag ska ge dem  tips till deras lektioner, skicka mina planeringar,  mina tankar om alla olika saker som ingår i en bildlärares arbete. Någon vill ha en fullständig planering för 5 lektioner med påsktema, planering, kunskapskrav osv. Någon annan vill att jag skickar en planering för ett tema som de ska använda under sin VFU, en tredje har åsikter på att det är dåligt att jag inte har fullständiga planeringar på alla mina blogginlägg.
  Jag försöker att vara tillmötesgående och svara på folks mail, meddelande och annat men när det inte räcker, när vederbörande blir irriterad och otrevlig för att jag inte hjälper till mer, eller inte skickar mer eller inte har fullständiga veckoplaneringar på bloggen då blir jag fundersam.

  Är det jag som ska examineras?
  Är det min VFU som  ska bedömas?
  Är det min blogg som högskolan ska betygsätta?

  Håller vi som delar med oss på bloggar i olika ämnesgrupper på Facebook att curla sönder våra blivande kollegor?

  Är det inte ni som läser till bildlärare som själva ska nöta och blöta LGR11? Behöver inte ni bli förtrogna med syftestexter, centralt innehåll och kunskapskraven? Ni måste ju veta varför ni gör en uppgift? I vilket syfte? Till vilken litteratur och i vilken kurs. Det vet inte jag!!!

  Jag arbetar som lärare halva tiden i estetsalen och den andra halvan som klasslärare på mellanstadiet och i år i åk 6. Jag har inga arvoden för att driva min blogg, är inte betald av någon högskola för att avsätta mina kvällar och helger för att delge er alla mina planeringar.

  Du precis som jag måste sätta dej in i vad du ska göra, du kan inte få det serverat på fat. Säkert irriterar jag någon men jag upplever det som tjänstefel och fusk om du ska använda mina saker rätt av utan att sätta dej in i varför du arbetar på detta sätt.

  För alla er som vill ha hjälp, fråga! Kanske kan jag hjälpa dej men bli inte arg om jag säger nej. Jag gör inte era VFU-uppgifter eller ert examensarbete. Kan jag svara på frågor, fylla i enkäter osv så hjälper jag gärna till. MEN på mina villkor och när min tid räcker.

  Till alla er kollegor som hjälper mej och som jag förhoppningsvis hjälper med tips och ideér ibland. Fortsätt det goda arbetet och dela lika!

 • Bedömning,  Blandat,  Konstens grunder,  LGR 11,  Material,  Tummen upp i bild åk 4-6,  Veckans lärdom

  Bild i skolan 2017 i Stockholm

  Nu har en trött och nöjd bildlärare landat i fåtöljen i mitt älskade hem i Småland. Är så nöj med att fått träffat så många trevliga människor. Så tacksam för alla fina och uppmuntrande kommentarer jag fått om Tummen upp i bild samt alla glada och uppmuntrande ord efter föreläsningen jag höll i dag. Vilken egoboost <3 <3 <3

  DAG 2 började men en intressant och lärorik föreläsning av Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare, arbetar på Fässbergsskolan i Mölndal.
  dsc03740 Hur kan du omsätta bildanalys från teori till praktik i undervisningen?

  • Hur kan du hjälpa eleven att med enkla verktyg tolka budskap i olika verk?
  • Hur kan du bättre arbeta med gestaltningsuppgifter?
  • Ta del av konkreta exempel på bildanalysuppgifter

  ”Bildämnet är ett litet onödigt pluttämne som har den status det förtjänar”. Bild kan vara skolans viktigaste ämne – det är där det händer.
  När andra ämnen strävar efter att eleverna ska vara kreativa så är kreativiteten bildämnets kärna.
  Att skilja på lärande mål och lärandeaktivitet.
  Rätt sorts feedback är beroende på var i lärandecykeln eleven befinner sig..
  http://www.learningspy.co.uk/  Lägg inte tid på det som inte ger någon effekt.

  • FEEDBACk som funkar:
   specifik
  • Nära i tid
  • Genererar tänkande
  • Ger mer arbete till mottagaren än till avsändaren
  • Arbetet sker på lektionstiden.

  Berätta vad de ska arbeta med. Skriva Vilka kopplingar gör du med detta? Hur har du tolkat detta?
  Näsa för kvalitet eller Får jag ett A nu?
  Skriv tre förbättringsområde för dej. Välj ett och jobba med det i 30 min, så att eleven får driva processen vidare.
  Vilka frågor och svar funkar för att eleverna ska börja tänka?
  Eleverna behöver träna för att se kvalitet. Låt eleverna skriva listor för vad som är kvalitet i olika områden. – så här gör man inte. Låt eleverna tala om vad man inte ska göra. – ÖKADE KVALITETEN PÅ ELEVERNAS ARBETE?
  Uttryck – Innehåll -Funktion -Andra konstverk -Egna erfarenheter – Företeelser i omvärlden Detta ska vi arbeta med.
  Tala om vad du är ute efter så att eleverna vet vad du är ute efter.
  För att öva se samband använd Magnus, Brasse och Evas fyra saker och en ska bort.
  Bildanalys, gestalt/dramatisera ett konstverk i en film om 10-60 sek. Allt görs på en lektion.

  Krista Rilbes bajspåsar Ta olika föremål en i varje och lägg dem i bajspåsar och knyt ihop dem och lägg dem i klassrummet. Låt eleverna känna på dem 2 och 2 och skriva ner med färgpennor vad det är i påsarna, sätta ord på intryck och skriva ner det. Använd DSA-lera och forma till de föremål de känner i påsen 3D-taktil känsla till 3D taktilt uttryck. Eleverna blir tvungna att analysera sina känslor.  Vad är det som får mej att tänka och känna som jag gör. Lägg ut teckningarna och blanda påsarna och dela ut dem igen sen får eleverna känna på sin påse för att lägga dem på sen teckningen som de tror att det är.
  dsc03749Att ta några steg i någon annans skor. Parafras är inte att sätta simglasögon på Mona-Lisa det är Parodi och kul. Parafras är att gå i konstnärens skor och sen försöka återskapa något som är i vår tid.
  Analysera Analysen.
  Kännetecken för bra uppgifter i bildanalysen:

  • Görs i klassrummet
  • Skapar AHA-upplevelser
  • Handens lärande
  • Det går att analysera analysen
  • Använder lärarens expertis och elevernas resonemang
  • Skapar nya frågor
  • Ställer frågor utan givna svar

  Efter kaffet lyssnade vi till Charlotte Ahlström somarbetar sedan flera år tillbaka med nyanlända elever på högstadiet. Hon är förstelärare och undervisar i SO och svenska som andraspråk.

  Hur kan du framgångsrikt integrera nyanlända elever i klassrummet?

  • Öka dina kunskaper om mottagandet av nyanlända elever
  • Hur bedömer du nyanlända som inte kan språket?
  • Hur jobbar man språkutvecklande i bildämnet?
  • Hur kan du bättre bemöta och kommunicera med nyanlända elever?
  • Hur kan du ta reda på deras förkunskaper och stödja dessa elever i deras lärandeprocess?

  NYANLÄNDA ELEVER ETT POSITIVT MÖTE med nyanlända i klassrummet.
  Bilder förmedla information men kan åxå tolkas på helt olika sätt beroende på vad man har med sig.
  Vad är det som händer och vilka ord behövs vid en analys? Vilka språkliga begrepp behöver man kunna?

  • Reflektera
  • Analysera
  • Motivera
  • Beskriva kan man komparera adjektiv?
  • Redogöra

  dsc03754

  Hon pratade om vikten att fundera över vad vi har för erfarenhet med oss när vi tittar på bilder, det avgör vad vi ser.

  Sen kan jag inte redogöra för mer då jag var allt för upprtagen med att förbereda mej för min egen föreläsning som jag skulle hålla efter lunch. Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6, bloggar på Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i åk 3–6 i Gnosjö.

  Hur kan du bättre planera och undervisa i bild enligt Lgr 11?
  • Hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens alla delar, går det?
  • Hur lägger du upp en planering som motiverar och håller eleverna intresserade?
  • Ta del av konkreta tips och råd för en välgjord och tidseffektiv planering
  dsc0375715672746_10154567671233052_2250586279261117891_n

  Svårt att recensera sig själv 😉 Nu ska jag stänga ner och få välbehövlig vila. bild1