• Återanvändning,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips

  Återanvändning av bilder del 2

  Här kommer en rolig idé som jag hittade på Pinterest.se  Låt eleverna använda ett konstverk och göra den till en serie där konstverket är den sista delen i serien. Vad hände innan bilden kom till?

  Historien bakom ett konstverk

  img_1306  Eller varför inte blanda in tecknade figurer i kända konstverk? Tecknade figurer i konstverk Även denna hittad på Pinterest.se

  img_1307

   

   

 • Återanvändning,  åk 5,  åk 6,  Bildanalys,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering,  Tummen upp i bild åk 4-6

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande

   I Tummen upp i bild finns det tre olika uppgifter som man skulle kunna använda sig av när det gäller videon jag länkar till här nederst. Nämligen följande tre uppgifter: “Konstbilder från nu”, “Historiska bilder i nytt ljus” och “Historiska bilder i parafraser”img_1303

  Återanvändning-bildredigeringen    I Lgr11 kan vi läsa följande:

  Syfte

  Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
  bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av
  visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

  I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man
  framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksfor-
  mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse
  för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på
  ett undersökande och problemlösande sätt.

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap ut
  formas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera
  och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper
  om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska
  eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det
  egna bildskapandet.

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-
  ningar att utveckla sin förmåga att

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

  • skapa bilder med digitala tekniker och verktyg,

  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

  I årskurs 4–6

  Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder.

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

  • Fotografering samt redigering i datorprogram.

  Redskap för bildframställning

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
  färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

  • Verktyg för fotografering och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

  Bildanalys

  • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur
  de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och
  budskap.