Vad är POPart – POPkonst? februari 2017, Del 1

Efter att åk 5 har testat på att arbeta med OP-konst ska vi efter sportlovet lära oss lite mer om POP-konst eller POP-art.dsc03776

Vi börjar med att titta på youtube-klippet ovan och prata om vad POPart är.  Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Romero Britto är några av de kända konstnärerna inom denna konstart.

För fyra år sedan hade jag Andy Warhol som månadens konstnär, men ingen av de elever som gick på skolan finns kvar. Nu är det nya elever som kan få stifta bekantskap med honom. Månadens konstnär Andy Warhol 2013

Uppgiften vi ska göra är ett självporträtt i POPkonst. Eleverna ska fotografera varandras ansikte med ipad och redigera sina bilder i appen ArtEffect. Därefter ska de måla en bakgrund med neonfärger. När bakgrunden är torr lägger de på sitt utklippta självporträtt och ritar runt om det. När det är gjort tar de bort bilden och använder olika schabloner som de använder för att göra olika spännande effekter med. När de känner sig färdiga klistras ansiktet på den plats som är sparad för detta. Om man vill kan man även lägga neonfärger på vissa detaljer i ansiktet.


Allt pyssel jag använde finns hos Creativ Company.

SYFTE: 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Framställning av berättande och informativa bilder
• Teckning och måleri
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel bildmontage.
• Fotografering och redigering i datorprogram.
Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, fotografering och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
• Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
• Konstbilder och  verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida  bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

%d bloggare gillar detta: