• Bedömning,  Blandat,  Veckans lärdom

  Bild i skolan 2017

  Nu har vi haft en av två fortbildningsdagar på Finlandshuset i Stockholm.
  Dagen började med att Sten Canevall som är lärare på Lillholmsskolan I Skärholmen skulle prata om:
  Så arbetar du framgångsrikt med film och foto i klassrummet – ta del av
  kreativa arbetssätt
  • Lär dig mer om bildspel – så kan du arbeta med stillbild och rörlig bild i kombination med ljud
  • Hur kan du arbeta praktiskt med bildredigering i undervisningen? Ta del av tips på redigeringsprogram
  • Hur kan du kommunicera elevernas verk online och till en publik utanför skolan?
  • Ta del av tips på nytänkande lektionsupplägg för film och foto.

  Som han själv sa kom han inte att hålla sig till de punkterna utan gav oss en historisk resa om BILDSPEL.
  Han började med  Sequent art – Chauvetg 34000 fkr bilderna kommer efter varandras som ett bildspel.

  Bildresultat för Chauvet

  Han fortsatte till Trajanuskolonnen 113 f kr 200 m lång berättelse 35 m hög. Här finns en kort film hur den byggdes. video.nationalgeographic.com/video/magazine/150315-ngm-building-trajans-column

  Sen fick vi följa med till Projektionens historia och Den poserande projektorns historia . Missa inte Stens bildsida Lillholmsbild
  Sten började sin föreläsning med att berätta alla fel som man brukar göra när man skapar en PP så nu måste jag ägna lite tid till att redigera min inför morgondagens föreläsning… dsc03726Efter kaffet kom Anna Karin Munkby, tidigare skolledare och har de senaste åren arbetat på Skolverket.  Hon skulle prata om att: Utveckla dina kunskaper i bedömning och betygsättning inom bildämnet

  • Hur kan du tänka gällande bedömning och betygssättning av elevens kunskaper?
  • Vilken dokumentation och underlag behövs för att bedöma och betygsätta elevernas kunskaper på ett rättssäkert sätt?
  • Vilket stöd finns för bedömningen av estetiska uppgifter?
  • Hur sker bedömningen när det gäller nyanlända elevers kunskaper?
  • Passa på att ställa dina frågor gällande bedömning och betygsättning?

  Frågor att tänka på inför bedömnijng:

  • Vad att iaktta
  • Vad ATT OMFAMNA
  • Kontinuerlig bedömning varför betyd – bedömningsunderlag.

  Formativ bedömning: föra lärande framåt

  • Syfte
  • Stöd i kursplanen
  • Skapar ett lärande klassrum
  • Utvecklar elevernas lärande
  • Återkopplar på lärarens undervisning.

  Summativ bedömningen: summan av det lärande som har skett. Summan av vad?

  Omdömen ska vara rättssäkert och ska kunna uttryckas av den lärare som håller utvecklingssamtal. Dokumentation ska finnas. Här sa hon även att inte använda alla betygsstegen varje termin är ett tjänstefel. Betygen ska ges utifrån där eleven är när du sätter betyget/omdömet och inte för hur det var i början på terminen.dsc03737Fem nyckelstrategier:

  1. Klargöra och skapa delaktighet
  2. Få till stånd lärande i klassrummet
  3. Ge feedback
  4. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
  5. Aktivera eleverna som undervisningsresurs

  Eleverna ska ha grund för sin betygsättning. Betyg för nyanlända får aldrig vara streck om de har deltagit i undervisningen.

  Eftermiddagen ägnade vi åt att lyssna och delta i  föreläsningen av Anna Grenholm, bildlärare och IKT-ansvarig på Vittra Telefonplan grundskola, Camilla Lewandowskl F-f Glömstaskolan.

  Öka dina kunskaper gällande digitala medier och ta del av den senaste tekniken!

  • Hur kan du arbeta med digital portfolio i undervisningen?
  • Vad finns det för stöd för digitalt bildarbete?
  • Hur kan du utveckla din undervisning med digitala medier med små medel? Ta del av tips på kostnadsfria appar.

  Vad är det vi rustar eleverna för?
  “Jag har inte misslyckats,  jag har hittat 10 000 sätt som inte lyckades” Thomas Edison

  Vill du veta vilka program och appar vi pratade om? Gå med i Facebookgruppen “Digitala verktyg i bildundervisningen” så ligger där en lista på alla.

  Nu ska jag ägna resten av kvällen till förberedelser. Återkommer i morgon…