• Arbetsblad,  Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  åk 7-9,  bild i skolan,  bildlektion,  graffiti,  Lektionstips,  LGR22,  Livet,  Material,  Särskola,  skolan,  Webbutiken

    Vem är jag? En graffitiuppgift.

    Vi är många som vill veta mer om våra elever, speciellt när vi får nya i åk 1, 4 ellr åk 7. Ibland byter vi jobb eller en ny elev kommer till klassen, då försöker vi få lite “kläm” på vilka de är. Det finns många olika sätt att göra det på, mer eller mindre “roliga” uppgifter.

    Här kommer en uppgift som är för de lite äldre eleverna, alltså inte fullt så barnslig som en del uppgifter som jag själv har använt mej av.

    Materialet innehåller 3 arbetsblad. Den första har bara sprayburken och de frågor om info som finns på den, den andra innehåller lite mer detaljer där eleverna har “Strålar” ut från burken där varannan ska målas med mönster och varannan är ett påstående som ska skrivas klart. Den tredje innehåller en färdig bild som förklarar hur jag tänkt.
    Du hittar materialet här.