• Arbetsblad,  Åk 1,  Åk 2,  Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bild i skolan,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR22,  skolan,  Webbutiken

  Måla en vas – steg för steg

  Varför måla steg för steg?

  För min egen del har jag upplevt när elever  inte vill rita eller måla på bildlektionerna så handlar det om att de är rädda för att misslyckas. Det spelar ingen roll vad man säger eller vad man gör de “vet” (eller tror sig veta) att de inte kan skapa lika bra som de andra. För dessa elever har det gjort en stor skillnad när vi har kört steg för steg bilduppgifter. Oftast ritar jag före på tavlan ett steg i taget och eleverna ritar efter på sina papper. Jag säger inte vad det ska bli när vi börjar för då är det kört för en del:
  -Jag kan inte rita det! säger de då.

  Jag låter dem rita på för att upptäcka efterhand vad det är vi ska göra. Uppgiften funkar till 99% på de elever jag har haft. De allra flesta blir dessutom förvånade över vad de har åstadkommit. Med tiden växer självförtroende och självkänsla och även de elever som inte ville, inte kunde börjar skapa fritt.

  Materialet till “Måla en vas hittar du här.”