Åk 3,  skolan

Nostalgi Lgr 62 och jag var 8-9 år…

Hittade i dag mina gamla teckningar får åk 3. Jag är 8½ när höstterminen börjar. Funderar över om mina teckningar skiljer sig från bilderna de flesta elever gör i skolan i dag då de är 8-9 år. Min åsikt blir lätt subjektiv då jag jämför vad vi gör på vår skola. Runt omkring i Sverige finns det många obehöriga bildlärare precis som andra obehöriga ämneslärare. Det går inte att få ett samlat intryck av bildundervisningen i åk 3 som gäller för hela Sverige.

Har letat efter de styrdokument som rådde då och hittat några olika citat.

Lgr 62 I denna läroplan får skolan till uppgift att förmedla kunskaper och färdigheter, samt att ”främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar” (Skolöverstyrelsen 1962: 13). Skolan ska även bidra till elevernas ”estetiska fostran” och träna deras ”sinne för de estetiska värdena” genom eget skapande och genom ”smakfostran”

Syftet i Lgr 11 för bildämnet är följande:

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Tillbaka till Lgr 62:

Ett gemensamt syfte för undervisningen i dessa ämnen bör (…) vara att söka ge elevens fantasi och spontana skaparlust utlopp i en för honom meningsfull aktivitet och att låta honom personligt få gestalta iakttagelser, erfarenheter, tankar och känslor i uttrycksmedel, material och tekniker med olika egenart och möjligheter. Detta arbete blir då av betydelse för personlighetsutvecklingen, och det framstår i detta sammanhang som en fråga av underordnad betydelse, med vilka medel, i vilket material och i vilket ämne verksamheten försiggår. Arbetet kan även underlätta sociala kontakter mellan eleverna och stärka deras vilja till samarbete. Genom verksamheten kan de vidare bli medvetna om att bild, ton och rörelse är uttrycks- och kontaktmedel lika väl som det talade och det skrivna ordet. De bör härigenom få bättre möjligheter att uppleva verk inom konst och musik som förmedlare av personliga uttryck, som inte kan klädas i ord. [—] En estetisk fostran, som innebär ett uppövande av elevens skapande förmåga, av hans fantasi och inlevelseförmåga syns också understödja utvecklingen av hans rent intellektuella färdigheter, t. ex. att förstå och överblicka större sammanhang. En skapande förmåga är därjämte ofta förknippad med en öppen attityd, experimentlust och självförtroende.

Så har bild/teckningsämnet förändrat under dessa 47 år? Titta själva och fundera…

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: