• Arbetsblad,  Åk 1,  Åk 2,  Åk 3,  åk 2,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Blandat,  Elevens val,  Lektionstips,  Material

  Fröken jag är klar…

  Hur många gånger har man inte mött elever som kommer och säger: -Fröken jag är redan klar!
  Ibland står de och drar en i tröjan, samtidigt försöker man hjälpa andra elever, som knappt kommit igång med uppgiften.

  Det spelar ingen roll om du och jag har varit tydliga med att detta är en uppgift som kommer att ta några lektioner. Uppgiften ska göras noggrann och behöver omarbetas tills budskap och uttrycket är tolkningsbart, de finns ändå…
  De där eleverna som arbetar snabbt och inte ser att de kan göra förändringar eller förbättringar för att resultat ska bli annorlunda. De är färdiga! Punkt slut.

  Läs mer här…