• Bedömning,  bildlektion,  Lektionstips,  LGR 11,  Material,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Tummen upp i bild åk 4-6

  Vill bara slå ett slag för boken Tummen upp i bild, ett bedömningsstöd för åk 4-6. Den finns att beställa på Liber.se

  Tummen upp i bild

  tummen-upp-bild-kartlaggning-ak-6

  Där kan du få hjälp med lektionsförslag som är riktade mot kunskapskraven och det centrala innehållet i bildämnet. Boken kan användas mot åk 1-3 och 7-9 om man anpassar uppgifterna efter ålder.

  En hel del av de tips på lektioner som jag lägger upp här har kopplingar till olika sidor i Tummen upp. Boken skrev jag under våren 2015 i Gnosjö regionen. Har du frågor och funderingar på boken får du gärna höra av dej. Lycka till/ ÅSa

 • art journal,  Återanvändning,  åk 5,  bildlektion,  Blandat,  Lektionstips,  LGR 11

  På gång i bildsalen med åk 5

  I dag har det varit fult pådrag i bildsalen. Eleverna i åk 5 blå grupp är så roliga att jobba med. De är verkligen självgående 🙂  Jag plockar fram en massa material. De arbetar med sina böcker som de har återvunnit från Folkbibliotekets kasserade bilderböcker. Några sidor har jag valt att de ska jobba med och några ideer har några elever letat upp på pinterest.se

  I LGR 11 kan vi läsa följande:

  Syfte
  Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
  bilder skapas och kan tolkas.
  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse
  för att skapa.

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
  att utveckla sin förmåga att
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

  I årskurs 4–6
  Bildframställning
  • Framställning av berättande och informativa bilder,
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

  Redskap för bildframställning
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
  färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

  Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar
  erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl
  genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några
  olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa
  olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

  Är du nyfiken på de olika sidorna som eleverna arbetar med kan du läsa mer om detta här:

  Åk 5 förändrar sina återvunna böcker v.39 -15

  Åk 5 förändrar omslaget till sina återvunna böcker v. 3-4 Vt 16

  Åk 5 förändrar omslaget till sina återvunna böcker v. 5 Vt 16

  Åk 5, ny sida i de ”återvunna böckerna” v. 6 -16

  Ny sida i ”De återvunna böckerna – Konstens grunder nr 5 -NYANSER” v.14 -16

  Att DOODLA eller inte DOODLA är frågan…