Åk 5 förändrar omslaget till sina återvunna böcker v. 5 Vt 16

Nu  börjar några elevers böcker bli klara. De är så nöjda med sitt resultat. Eleverna har fått testa många olika material och tekniker under arbetets gång. Man önskar att det fanns mer tid, mindre grupper, mer utrymme och material till fler projekt liknande projekt. Här läser du mer om vårt arbete