• Åk 1,  Åk 2,  Åk 3,  åk 2,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  åk 7-9,  familj,  LGR22,  Material,  Samhällskunskap,  skolan

  Just nu pågår arbetet i samhällskunskapen i åk 5 och 6 enbart om demokrati, politik och valet 2022.

  Om och om igen så pratar vi om demokrati, grundlagar, successionsordning, regeringsformen, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. En yttrandefrihet i tal och skrift, både i verkligheten och på nätet, som gäller ALLA… så länge man INTE diskriminerar eller kränker någon för deras:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell lägg

  Läs mer här.