• Arbetsblad,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  bild i skolan,  Bildlärarens planeringsbok,  bildlektion,  Konstens grunder,  LGR22,  Månadens konstnär,  Planering,  Tummen upp i bild åk 4-6

  Grovplanering för bild läsåret 23-24

  Jag vet inte hur det är för dej… men själv fungerar jag så att jag gör noggranna grovplaneringar inför varje läsår så fort eleverna slutat. Med det sagt är det inte säkert att min undervisning kommer att se ut exakt så. Saker händer både i skolans värld och i världen utanför, som påverkar den faktiska undervisningen. Trots det så känns det skönt att ha något att förhålla sig till när man startar upp det nya läsåret i höst. Att ha en grovplanering att luta sig mot när alla lektioner ska planeras är tidsbesparande, tycker jag. Du hittar den här.

  När skolan starta i höst kommer vi att börja med “Konstens grunder NR 1 – Linjer”, som vanligt…

  Efter ett antal år så har grovplaneringen blivit ett tryggt och bra arbetsredskap som vi följer från åk 2 – åk 6. Det ser likadant ut varje år men alla delarna förändras efter tid och bilduppgifterna varierar. Dock så har vi samma arbetsgång:

  • 3 Konstens grunder på hösten
  • 3 Konstens grunder på våren
  • 3 Månadens konstnärer på hösten
  • 3 Månadens konstnärer på Våren

  När det gäller Konstens grunder och Månadens konstnär så jobbar vi samtidigt i alla årskurser med samma del/konstnär fast i progression. Utöver detta blir det bildanalys och digitala tekniker som kommer in med jämna mellanrum.. Vissa planerade och andra mer oplanerade. Till hösten kommer även rättigheter och skyldigheter få en lite större plats

  Så i augusti startar vi med Konstens grunder NR 1 – Linjer. Vi utgår till stor del från arbetsbladen som vi delat upp mellan de olika årskurserna, några varje år. De sista året har vi även lagt in flikböckerna som vi klistrar in i Konstdagboken. Vill du lösa mer om Bildlärarens planeringsbok så hittar du den här.

  Här bjuder jag på mina tankar om undervisningen under nästa läsår.