• Åk 3,  åk 4,  åk 5,  åk 6,  Bedömning,  bildlektion,  Collage,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering

  Vinterträd – ett försök att locka fram vintern

  I dag på bildlektionen gjorde vi vinterträd.

  IMG_5273

  Jag hade plockat fram vad eleverna behövde för att klara uppgiften och satt det på vår “serveringsvagn”.

  IMG_5266

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
  att utveckla sin förmåga att:
  • skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

  I årskurs 4–6
  Bildframställning
  • Teckning, måleri, tryck
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage.
  Redskap för bildframställning
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
  färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, och hur dessa benämns.
  • Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

  Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl
  fungerande sätt