• Åk 3,  åk 4,  åk 5,  Bedömning,  bildlektion,  Färgcirkeln,  Lektionstips

  Konstens grunder nr 3, FÄRGLÄRA v. 45 -15

  I dag kom jag tillbaka efter en veckas ledighet, full fart med planering för de kommande veckorna. Många arbetsblad skulle skrivas ut och kopieras, kopiatorn fungerade inte… Så det fick bli lite annan planering, FÄRGLÄRA.

  Det finns ett inlägg under åk 3 om hur vi ska arbeta med färglära där. Färghjul-halsband åk 3

  Vi kommer även att använda oss av följande arbetsblad i åk 3:

  Vad åk fyra ska göra hittar du här: Färglära åk 4

  Här kan du läsa om åk 5:s planerade arbete: Färglära åk 5

  Just den här uppgiften kan ni koppla till bedömningsstödet i “Tummen upp i Bild, Kartläggning Åk 6 “Använda olika tekniker, verktyg och material” där finns även ett kopieringsunderlag som jag använder här.

  Förmågor att utveckla
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg
  samt med olika material
  Centralt innehåll i årskurs 4–6
  Bildframställning
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage
  och bildmontage.
  • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Redskap för bildframställning
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer
  och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering,
  fi lmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bildanalys
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om
  bilders utformning och budskap.

  Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i
  huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar
  eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ
  som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning
  till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen
  och kvaliteten i bildarbetet.