• Material,  skolan

    Färger och mosaik

    Konst har inga gränser. Detta gäller i stor utsträckning även vad du kan använda för att skapa konst.

    Konstnären Belo använder koppar fyllda med vatten. Han färgar vattnet sedan placerar han dem så att de bildar en bild. I videon nedan använder han 66.000 koppar vatten.

    Belo gör konst med mening. Vattenprojektet är ett försök att öka fokus på den globala vattenbristen och föroreningar av miljontals människors dricksvatten. Alla koppar är tillverkade av biologiskt nedbrytbart material. Det tog konstnären och 100 volontärer 62 timmar för att skapa konstverket. Om Belo hade ställt kopparna på en rad, skulle linjen ha sträckt sig över 5,2 kilomete3

    Här kan du läsa artikeln