• åk 4,  Bedömning,  bildlektion,  Konstens grunder,  Lektionstips,  LGR 11,  Planering

  KONSTENS GRUNDER NR 4, RUM

  Under de första veckorna på vårterminen kommer jag att arbeta med Konstens grunder nr 4: Rum/perspektiv. Här kommer min planering inför detta.

  1. Börja med att visa målningen av John Sloan , South Beach Bathers, 1907-190
  2. The-Art-Curator-for-Kids-How-Artists-Depict-Space-Masterpiece-Monday-John-Sloan-South-Beach-Bathers-1907-1908
   • Position – Föremål längst ner på bilden är närmare oss, och föremål längst upp är längre bort. Du kan prata om bakgrund mittemellan och förgrund.
   • Storlek – De föremål som ligger nära oss är målade större än föremålen längre bort.
   • Tydlighet – De föremål som är längre bort från oss är målade suddigare och mindre detaljerad än de föremål som ligger nära oss.
   • Överlappande – När du lägger ett föremål över något annat.
  3. Visa PP framfc3b6r-mittemellan-och-bakgrund
  4. https://www.flickr.com/photos/sdzooglobal/7094147819/tumblr_m2qw3eLLvN1qj462wo1_500
  5. Hittade även denna kort film som visar hur linjära perspektive fungerar
  6.  Eleverna ska på ett A5 akvarellpapper rita en ram, på ”fri hand”, med blyertspenna. Överst ska de skriva: KONSTENS GRUNDER Nr 4.Under rubriken ska eleverna skriva: RUM: Rum är det utrymme som finns i bilden, runt omkring och mellan saker, framför, bakom och mittemellan. Vi kan även tala om perspektiv i en bild, dvs. djup och avståndsförhållande i bilden.
  7. Eleverna ska sedan rita ett vågrätt streck och under det tre streck sicksack över papperet.
  8. I det nedersta utrymmet ska de rita toppen på en trädkrona, i nästa ett hus och några träd. Samma saker i den tredje, men ännu mindre. I det fjärde utrymmet ritar de hav med en liten, liten båt långt borta vid horisonten. I rektangeln överst målar de himmel.
  9. Skärmklipp
  10. Färglägg med akvarellpennor.
  11. Klistra in i konstdagboken.

  Som en bilduppgift som både passar rum/perspektiv och vinter har jag plockat fram den här med tre snögubbar. Tanken är att gå här ifrån vidare till fotografering. Helbild, halvbild, närbild och extrem närbild men mer kommer om det längre fram.

   

  Efter bildarbetet: presentation och omdömen

  • Låt eleverna presentera sina bilder för varandra två och två.
  • Be dem därefter skriva hur de arbetat med uppgiften (omdöme om arbetsprocessen). De ska även skriva hur nöjda de är med sitt färdiga bildarbete samt vad de är nöjda med och vad de kan förbättra (omdöme om kvaliteten i bildarbetet).

  FÖRSLAG PÅ FRÅGOR FÖR ELEVDELAKTIGHET

  Hur har du arbetat? Vad är du nöjd med? Vad har varit svårt? Vilka begrepp tycker du är svåra att förstå? Vilka begrepp tycker du är svåra att förklara?

  För kartläggning och bedömningsstöd till uppgiften titta i Tummen upp i bild s. 15-16

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

  att utveckla sin förmåga att

   

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

  I årskurs 4–6

  Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

  Redskap för bildframställning

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

  • Verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.

  • Plana och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.