• Åk 3,  Lektionstips,  Planering

  VFU-studentens lektion i åk 3, måla till berättande text.

  “Vad: Eleverna ska måla till en berättande text.

   Hur: Jag börjar med att berätta vad de ska få göra och varför. Jag har förberett med akvarellpapper och akvarell färg vid varje bord. De får gå fram till mig en och en och dra en lapp där det står en berättande mening. Sedan ska de gå och sätta sig och börja skissa med blyerts löst och sedan måla med akvarell. De ska måla en bild som de ser när de läser texten. De får inte visa någon annan texten. När de har målat färdigt, ska jag lägga fram bilderna och texterna sedan ska de para ihop texten med rätt bild. 

  Varför: Eleverna ska få utveckla sin förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material. De ska även utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.  

  I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs det i centralt innehåll för årskurs 1-3 att de ska utveckla kunskaper i bildframställning av berättande bilder till exempel sagobilder. I Redskap för bildframställning beskrivs hur eleverna ska få kunskaper om olika element som bygger upp en bild, exempel linjer och färger samt hur plana material som papper användas i olika bildarbeten.”

  berättande text till årkurs 3 Här finner ni meningarna som eleverna fick.

  Fjorton elever målade bilder, 4 flickor och tio pojkar. 9 SVA-elever varav 3 är nyanlända under de sista 15 månaderna. Titta noga på texterna och studera bilderna! Detta är nog de härligaste jag sett på mycket länge 🙂

  Det var så intressant när Jennifer läste upp de små lapparna och en elev i taget fick lägga ut den på bilden som det trodde var den rätta. En kanon lektion.

  IMG_2263

  Tack Jennifer, dina tre veckor är snart slut. Välkommen tillbaka!