• åk 6,  bildlektion,  Collage,  Lektionstips,  Planering

  VFU-studenten planerar

  Under veckorna v.48-49 har jag haft förmånen att ha en VFU-student på bilden. I dag har hon haft hand om lektionerna i åk 6 och även planerat för dessa. Jag har bett att få lägga upp hennes planering här på bloggen.

  “Didaktisk planering för årskurs 6 collage

  Vad: Eleverna ska få skapa ett bildcollage med julmotiv i grupper.

  Hur: Jag har gjort ett färdigt collage som jag visar efter att jag har berättat för eleverna vad de ska göra. Jag berättar även varför de ska göra det. Eleverna får jobba i grupper som de sitter vid borden. Jag har tagit fram A3 papper och tidningar på varje bord innan de har börjat lektionen.

  Eleverna får diskutera med varandra om vad de vill ha för motiv på collaget. Sedan börjar de skissa motivet på pappret, medan en elev skissar drar de andra ut sidor i tidningar med färger de ska använda, här är det viktigt att eleverna pratar med varandra så de vet vad alla har för uppgift, och vem som ska leta efter vilken färg. De ska klippa ut bitar så att de passar de motivet och skissen de har gjort. Sedan ska de limma fast bitarna på pappret.

  Varför: Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa bilder med hjälp av olika tekniker, material och verktyg.

  I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 redogörs för att eleverna ska ges möjligheter till djupare kunskap om hur bilder framställs med att återanvända bilder i sitt eget bildskapande till exempel i collage. Under rubriken Redskap för bildframställning beskrivs hur eleverna ska få kunskaper om olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder exempel linjer och färger, samt hur dessa kan användas i bildskapande arbete.”

  Här kommer eleverna påbörjade bildcollage.

  Detta bildspel kräver JavaScript.

 • åk 4,  åk 5,  åk 6,  bildlektion,  Lektionstips

  Bild och geografi – Kartor beskriver världen

  LGR 11

  Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,

  Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6

  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

  http://weirdsciencekids.com/GlobeCutoutModel.html

  Denna bild visar hur vår jord ser ut om vi vecklar ut en jordglob, inte helt lik kartorna vi tittar på. För att alla elever skulle få möjlighet att praktiskt arbete med en egen ”glob” har vi letat tennisbollar. Vill passa på att tacka Värnamo Tennisklubb som levererade en hel kasse full med bättre begagnade bollar till oss. Vi är 51 elever… http://sv.dahnielson.com/2009/03/kartor/

   

  För att kunna arbeta med vårt projekt behövdes det lite lim, saxar, bollar, utskrifter och snören.

   

  “Skillnaden mellan kartprojektioner beror främst på syftet med kartan. För oavsett vilken form av projektion man väljer måste man alltid göra avkall på något: må det så vara riktigheten hos vinklar, längder eller ytor. Den enda fullt riktiga representationen av jordytan är den som saknar projektion: jordgloben. Naturligtvis är jordglober inte alltid särskilt praktiska att ha med sig, varför vi trots allt måste använda plana kartor och projektioner. “http://sv.dahnielson.com/2009/03/kartor/