• bild i skolan,  Historia,  LGR22,  skolan

    Ursäkta mej!

    Men har inte utvecklingen gått bakåt?
    I går var jag på @livrustkammaren och lät mej imponeras av det kreativa skapande som fanns förr. Tekniskt skickliga hantverkare inom sömnad, konstruktion, vävning, smide mm
    Vilka var de estetiska läroprocesser som fanns i dåtidens ”skola” eller ”lärlingssystem” som gått förlorade i vår teoretiska värld? Varför har vikten av att utveckla, förfina och uppmuntra elevernas förmågor till konstsnärsskicklighet marginaliserats? Vad säger @skolverket om detta? 30-50 min bild i veckan på låg och mellanstadiet… vad ger det för grund? Personligen tror jag att vi skulle kunna sänka den psykisk ohälsa om vi ger människor förutsättningar till att bearbeta sina känslor, upplevelser och tankar i det kreativa skapandet. Men vad vet jag? Jag är bara en 62 årig kvinna, mamma, fru, farmor, svärmor, vän, bildlärare och mellanstadielärare som gått genom livets med och motgångar… och skapat och målat mej genom livets alla skiften.