• art journal,  åk 5,  bildlektion,  Färglära,  Konstens grunder,  Lektionstips

  Konstens grunder nr 5, NYANSER

  I går hade åk 5 upptakt i bildrummet för det här läsåret. Vi har fått 8 nya elever från en annan skola och 3 nya elever från förberedelsegruppen. De “gamla” eleverna fick visa och berätta vad vi har arbetat med i vår konstdagbok. Det är intressant att lyssna till dem när de förklara för andra som inte varit med.  Så mycket kunskap som faktiskt har  fastnat 🙂

  För eleverna i åk 5 har vi kommit till “Konstens grunder nr5”. Eleverna började på sin konstdagbok under vårterminen i åk 4. De tidigare begreppen som vi arbetat med är:

  • Linjer
  • Figur och former
  • Rum
  • Färg

  Centralt innehåll   lgr11:

  Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
  att utveckla sin förmåga att

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
  material,

  • Redskap för bildframställning
   Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
   färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

  Bildanalys

  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

  Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
  verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och
  funktion i bilder

  Vill du läsa mer om hur vi har arbetat med dessa så söker du på “Konstens grunder”.

  Wikipedian:   Ordet nyans är en svag skiftning i färg, känsla och mening:

  1. Närliggande varianter av färger kallas olika nyanser. Detta är den mest allmänna betydelsen.

  2. I NCS-systemet menar man att om man väljer en färgton, exempelvis röd, så kan man blanda till olika nyanser genom att blanda rött med olika proportioner av svart och vitt.

  När vi pratade om vad nyanser är så fanns det några elever i varje grupp (jag har tre femmor) som kunde förklara. “en färg kan ha många olika färger/nyanser. Mörkblå, ljusblå blå osv…” Jag ställde ett antal elever på en rad framför de andra och bad dem sortera dem från ljusaste håret till mörkaste. När de var klart fick de göra samma sak med nyanserna på huden på elevernas armar.

  Så här ser bilden för konstdagboken ut.

  bild (1)

   

  Gjorde ett arbetsblad som eleverna ska få fylla i nästa vecka. Här får de lära sig hur man kan skapa nyanser i en bild beroende på hur mycket man ritar. Återkommer med några elevbilder senare.

  bild (2)