Skolstart i bildsalen för åk 4 hösten -16

Undra hur många som sitter och planerar höstens lektioner i fåtöljen en lördagskväll framför tvn? OS pågår och mycket tid ägnas åt detta i vårt hus, jag använder mej av min simultanförmåga, planerar och tv.

Första veckan i bildsalen kommer jag att tillverka namnskyltar tillsammans med eleverna i åk 4. Men det allra första jag gör med eleverna är att gå igenom kursplanen i bild för åk 4-6. Jag har gjort ett bildspel som jag brukar visa där jag förklarar de olika delarna i det centrala innehållet.

Förra året gjorde eleverna skyltar till sina klädhängare i korridoren på temat “superhjältar”. Du kan läsa om det här

Mina elever är superhjältar! HT-15

I år ska vi göra namnskyltar på lamellgardin med hjälp av tryck. I det centrala innehållet för bildämnet står att vi ska arbeta med tryck, verktyg som behövs för detta och lära oss orden för det vi använder och gör. I kommentarmaterialet kan man läsa följande:

Tekniker, hur man använder olika redskap: hålla i penna och pensel för olika resultat, färgläggning, klippa och klistra, forma och montera osv.

Till de hantverksmässiga verktygen hör bland annat olika typer av pennor och penslar, saxar och utrustning för tryckarbeten. Till de digitala verktygen hör datorer, kameror och olika programvaror. Bildämnets material omfattar i princip allt – från traditionella material som papper och gips till återanvända material av mer okonventionellt slag.

Tänk på
Eleverna behöver arbeta med olika verktyg och material för att se och lära sig hur resultatet blir av deras ”görande”. Kunskap om olika verktyg och material är del av grunden för hur man kan arbeta med olika delar i bildskapande. Det är även viktigt att eleverna har och kan visa kunskap om hur man sköter verktyg och material

För att namnskylten ska bli lite mer personlig ska eleverna få välja stämplar som visar på deras intresse.

DSC02493När arbetet är klart ska eleverna få svara på frågor i sin anteckningsbok.
Förslag på frågor för elevdelaktighet
Hur har du arbetat?
Vad har varit svårt?
Vad är du nöjd
Hur tänkte du när du skulle “presentera” dig själv? Tycker du att du lyckades?

DSC02495

Allt pyssel stämplar, färger osv kommer från Creativ Company.

I årskurs 4–6
Bildframställning
Framställning av berättande bilder,
Tryck

Redskap för bildframställning
Verktyg för trycktekniker och hur dessa benämns.

Bildanalys
Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande  bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande  bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar
erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker,
verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

 

%d