Skolstart i bildsalen för åk 5 hösten -16

Första veckan i bildsalen kommer jag att tillverka namnskyltar tillsammans med eleverna i åk 5.Första veckan i bildsalen kommer jag att tillverka namnskyltar tillsammans med eleverna i åk 5.Undra hur många som sitter och planerar höstens lektioner i fåtöljen en lördagskväll framför tvn? OS pågår och mycket tid ägnas åt detta i vårt hus, jag använder mej av min simultanförmåga, planerar och tv.

Förra året fick eleverna göra namnskyltar på Lamellgardin med hjälp av tryckteknik. Du kan läsa om det här nere.

Lamellgardiner + tryck = namnskyltar

I år kommer vi att göra namnskyltar med en punkts perspektiv.

Färgpennorna kommer från Creativ Companys hobbybutik.

Nedanför kommer en instruktionsvideo som man kan visa för eleverna.

Eleverna kommer att få svara på några frågor i sina skrivböcker efter det att de är klara med uppgiften.

Förslag på frågor för elevdelaktighet
Vad gillade du bäst med denna uppgift? Varför?
Fanns det något du skulle gjort annorlunda om du fått mer tid på dig?
Vad är du nöjd med?

I årskurs 4–6
Bildframställning
• Framställning av  bilder,
• Teckning, måleri,

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av bilder. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa
olika uttryck.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

%d