Vårt jordklot

30,00 kr {pris exklusive moms}

Materialet innehåller 5 arbetsblad. Du får fem olika bilder på vårt jordklot som kan användas till olika arbetsuppgifter som tex:

  • Hållbar utveckling
  • Rädda vår jord
  • Jordens dag
  • Earth hour
  • Fred på jorden

“Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”LGR 22

Arbetsbladen kan användas till eleverna när de gör olik arbeten, affischer eller som inspirationsbilder.

Kategori:

Beskrivning

LGR22
Geografi – Förutsättningarna för att leva på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla
människors ansvar att förvalta så att en hållbar utveckling blir möjlig jorden.

Biologi – Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Bild – Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Samhällskunskap – Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer.

Religion
– Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i
fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.