Vad är kollage?

50,00 kr {pris exklusive moms}

MATERIALET

Materialet innehåller 11 arbetsblad. Arbetsbladet är självinstruerande. Det första förklarar enkelt vad ett kollage är. Du kan använda det både för eget elevarbete eller som en handledning för dej, där du går igenom bilduppgiften, steg för steg. Uppgiften passar bra när man arbetar med kollage i olika årskurser. Det finns flera svårighetsgrader.

Kategori:

Beskrivning

I materialet hittar du 7 bilduppgifter med olika kollage-tekniker. Det finns en enkel uppgift som förklarar vad ett kollage är samt 6 andra uppgifter som innehåller:

 • Kollage med geometriska figurer
 • Kollage med ansiktsdelar
 • Fantasidjurskollage
 • MixMedia-kollage
 • Fotokollage
 • Vad finns i huvudet?

Till samtliga bilduppgifter finns det enkla instruktioner och bilder på vad man behöver. Det finns även med 3 bilder på färdiga kollage för att inspirera och ge tips.

LGR22

Undervisningen i ämnet bild ska ge elevernas förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet

Centralt innehåll åk 4-6 –  Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder
 • Teckning, måleri
 • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
 • Fotografi, annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi
 • Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Tekniker, verktyg och material

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella  bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg och material för teckning, måleri, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med digital bildbehandling.