Konstens grunder – elevbok

50,00 kr {pris exklusive moms}

Konstens grunder – elevbok

Det här materialet har jag skapat med bl.a. tanken på att vi skulle kunna få en skolstängning i Sverige. Tanken med materialet är att det kan användas i den vanliga undervisningen eller som hemuppgift.

”Konstens grunder – elevbok” är kopplat till materialet som finns i boken ” Tummen upp i bild – kartläggning för åk 4–6” https://www.liber.se/produkt/tummen-upp-bild-kartlaggning-ak-6 -20627 .

Beskrivning

Du som lärare kan använda materialet och välja de områden som du och dina elever har jobbat med och är förtrogna med.

Så här använder jag materialet i min undervisning.
Eleverna får uppgiften som en form av examination/test för att visa att de har förstått Konstens grunder. På min skola använder man alla årskurser på mellanstadiet OneNote och där lägger jag i allt material. När de är färdiga med sin bok, kan jag gå igenom boken, kommentera och ge feedback innan de får redovisa för sina kamrater.

Eleverna ska fotografera saker i sin hemmiljö som visar på de olika begreppen. För att bilderna inte ska tas från internet ska eleverna hitta en personlig signatur/sak som ska finnas med på alla bilder. Det ska vara minst 4 foton på varje sida. Eleverna ska även skriva en faktatext med egna ord om begreppet.

Materialet är skapat i Word så att du som lärare kan göra ändringar som passar din elevgrupp.

LGR 11

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

I årskurs 4–6 Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder tex illustrationer till text.
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  • Fotografering samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för fotografering och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder som kommunicerar erfarenheter med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer elva handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan elva presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Elva kan också utvecklade omdömen om arbetsprocesser och kvalitet i bildarbete.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.