Konstens grunder – elevbok

50,00 kr {pris exklusive moms}

Konstens grunder – elevbok

Det här materialet har jag skapat med bl.a. tanken på att vi skulle kunna få en skolstängning i Sverige. Tanken med materialet är att det kan användas i den vanliga undervisningen eller som hemuppgift.

”Konstens grunder – elevbok” är kopplat till materialet som finns i boken ” Tummen upp i bild – kartläggning för åk 4–6” https://www.liber.se/produkt/tummen-upp-bild-kartlaggning-ak-6 -20627 .

Beskrivning

Du som lärare kan använda materialet och välja de områden som du och dina elever har jobbat med och är förtrogna med.

Så här använder jag materialet i min undervisning.
Eleverna får uppgiften som en form av examination/test för att visa att de har förstått Konstens grunder. På min skola använder man alla årskurser på mellanstadiet OneNote och där lägger jag i allt material. När de är färdiga med sin bok, kan jag gå igenom boken, kommentera och ge feedback innan de får redovisa för sina kamrater.

Eleverna ska fotografera saker i sin hemmiljö som visar på de olika begreppen. För att bilderna inte ska tas från internet ska eleverna hitta en personlig signatur/sak som ska finnas med på alla bilder. Det ska vara minst 4 foton på varje sida. Eleverna ska även skriva en faktatext med egna ord om begreppet.

Materialet är skapat i Word så att du som lärare kan göra ändringar som passar din elevgrupp.

LGR 22

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:
– förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
– förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
– förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet
med bildarbetet

Centralt innehåll
I årskurs 4-6

Bildframställning
– Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
– Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
– Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
– Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
– Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.
Tekniker, verktyg och material
– Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
– Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande
tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven framställer olika typer av bilder med genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande
tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ
som leder framåt.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.