Vad är kollage?

50,00 kr {pris exklusive moms}

MATERIALET

Materialet innehåller 11 arbetsblad. Arbetsbladet är självinstruerande. Det första förklarar enkelt vad ett kollage är. Du kan använda det både för eget elevarbete eller som en handledning för dej, där du går igenom bilduppgiften, steg för steg. Uppgiften passar bra när man arbetar med kollage i olika årskurser. Det finns flera svårighetsgrader.

Köp nu Läs mer